نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس دفتر اسناد و منابع علمی پژوهشگاه ارتباطات فناوری اطلاعات ایران

2 کارشناس دفتر اسناد و منابع علمی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران

چکیده

چکیده از مهیج‌ترین و جدال ‌برانگیزترین پدیده‌های اخیر مدیریتی، پدیده‌ای با نام مهندسی مجدد فرایند‌های کسب و کار می‌باشد که با کلماتی چون «طراحی دوباره»، «نوآوری فرایندها»، «مدیریت تغییر»، «ساختاردهی مجدد» و «توسعه سیستم‌های اطلاعاتی» معرفی می‌گردد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که شمار پژوهش‌ها این مهم در چند دهۀ اخیر رشد قابل‌توجهی داشته؛ اما پژوهش‌های پیمایشی در این زمینه درصد کمی (تنها 3%) را به خود اختصاص داده است که از این میان در حدود نیمی از آن‌ها بر اجرا و یا فناوری اطلاعات تمرکز دارند، تعداد کمی به مطالعه منابع انسانی یا اهداف استراتژی مهندسی مجدد پرداخته‌اند و در زمینۀ الگوبرداری مهندسی مجدد، تحقیق پیمایشی صورت نگرفته است. خلاء ناشی از پژوهش‌های پیمایشی مهندسی مجدد در حوزۀ ارزیابی عملکرد از یک طرف و از طرف دیگر شناسایی این مهم به‌عنوان، عمده‌ترین تسهیل‌کننده در مهندسی مجدد فرایند‌های کسب و کار، لزوم تمرکز بر این حوزه از ادبیات را پر رنگ‌تر می‌سازد. به‌گونه‌ای که این تحقیق با تمرکز بر فاکتور انسانی به‌عنوان مهم‌ترین و زیربنایی‌ترین گام از گام‌های مهندسی مجدد، تلاش دارد تا معیارهایی را برای ارزیابی عملکرد آن در ایجاد کتابخانه دیجیتالی ارائه دهد. برای این منظور این تحقیق اساس کار خود را بر نتایج پیمایش میان متخصصان برجسته در زمینۀ مهندسی مجدد و کتابخانه دیجیتالی قرار داده است. این پژوهش در چهار حوزه شامل • عملکرد و استفاده کاربران و کارکنان کتابخانه دیجیتالی موسسه فناوری اطلاعات ایران • کاربری نرمافزار کتابخانه دیجیتالی • طراحی نرمافزار کتابخانه دیجیتالی • شبکه‌های ارتباطی کتابخانه دیجیتالی تعریف گردیده که این حوزه‌ها در حقیقت حوزه‌های فعالیت مهندسی مجدد در ایجاد کتابخانه دیجیتالی می‌باشند. این معیارها برای فهم هرچه بهتر مهندسی مجدد در کتابخانه دیجیتالی و ارائة الگوی ارزیابی که در انتهای این مقاله آمده حائز اهمیت می‌باشند که بر اساس نرم افزار کتابخانه دیجیتال موسسه فناوری اطلاعات ایران مورد بررسی قرار گرفته است. کلید واژه‌ها‌ کتابخانه دیجیتال مرکز تحقیقات ،مهندسی مجدد، فناوری اطلاعات، عملکرد و استفاده کتابخانه دیجیتالی، کاربرد نرم‌افزار، طراحی نرم‌افزار و شبکه‌های ارتباطی

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Model-based engineering and information technology in the development of Digital Library Software Institute of Information and Communications Technology

نویسندگان [English]

  • MARYAM TAHERI 1
  • ashraf naghimehrtabai 2

1

2

چکیده [English]

Abstract The recent phenomena of the most exciting and controversial battle management, business process re-engineering is known as a phenomenon that words such as "Re-Design", "Innovation Processes", "change management""Restructuring" and "Information Systems Development" is introduced Studies show that a number of important research in recent decades has grown significantly; But research in the field of quantitative survey (only 3%) is allocated among the nearly half of them Run and focus on information technology, human resources or a small number of studies have re-engineering strategy and reengineering field modeling, survey research has been done Vacuum measurement of reengineering research in the area of ​​performance evaluation on the one hand and the other hand to identify this as the most facilitating the re-engineering of business processes, the need to focus on the field of literature makes full Rngtr Therefore, this study focuses on the human factor as the most important foundational step of reengineering steps, trying to establish performance criteria for digital libraries For the purposes of this study, based on survey results among the leading professionals in the field of digital libraries has been re-engineered. This study consists of four areas • Function and use of digital library users and staff of the Institute of Information Technology • use digital library software • networking • software design digital libraries digital library The fact that these areas are defined as areas of engineering activity in the development of digital libraries are. Re-engineering for better understanding of the criteria and provide a model for evaluating digital libraries at the end of this article The importance of this paper are based on Information Technology Institute of Digital Library Software has been studied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords digital library research
  • Engineering
  • Information technology
  • performance and use of digital libraries
  • application software
  • software design and communication networks