نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه گیلان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه گیلان

چکیده

در عصر حاضر، شرکت‌ها برای انطباق با شرایط متغیر در بازار و مقابله با رقبا به‌دنبال کسب مزایای رقابتی هستند تا بتوانند زمینه بقای خود را در محیط پرتلاطم فراهم کرده و عملکرد بهتری از خود نشان دهند. انعطاف‌پذیری به عنوان یک قابلیت رقابتی برای شرکت در نظر گرفته می‌شود و موجبات پذیرش شرایط پیش‌بینی نشده و تغییرات سریع محیط را فراهم می‌کند. هدف این مقاله بررسی تاثیر انعطاف پذیری استراتژیک بر عملکرد بازار با نقش میانجی‌گری نوآوری باز می‌باشد. در این مقاله کسب تکنولوژی خارجی و بهره‌برداری از تکنولوژی خارجی به‌ عنوان دو بعد نوآوری باز در نظر گرفته شده‌است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش از نوع توصیفی- پیمایشی می باشد. به منظور بررسی فرضیه‌های پژوهش80 شرکت تولیدی کوچک و متوسط واقع در شهر صنعتی رشت مورد بررسی قرار گرفت و تجزیه و تحلیل داده‌ها توسط مدل‌سازی معادلات ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی (PLS) انجام شد. نتایج نشان داد که انعطاف پذیری استراتژیک بر نوآوری باز تاثیر مثبت و معنی دار دارد و همچنین نوآوری باز بر عملکرد بازار تاثیر مثبت و معنی دار دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The impact of strategic flexibility on companies market performance: The Mediating Role of open innovation

نویسندگان [English]

  • Mostafa Ebrahimpour 1
  • Seyed mohammad Nopasand asil 1
  • Mahsa Ahmadi saravani 2

1

2

چکیده [English]

Nowadays, companies for adapt to changing conditions in the market and against competitors, to provide their survival in turbulent environment and better performance, are seeking to gain competitive advantage. Flexibility is considered as a competitive capability and makes companies respond to unforeseen situations and fast changing environments. The aim of this study is investigating the impact of strategic flexibility on market performance with mediating role of open innovation. In this paper, the external technology acquisition and external technology exploitation is considered as two aspects of open innovation. Current study in terms of purpose is applied and is descriptive-survey. To evaluate the hypothesis of 80 SMEs in the industrial zone of Rasht were examined and data analysis by structural equation modeling based on partial least squares (PLS) was carried out. The results showed that strategic flexibility has significant and positive impact on open innovation and also open innovation has significant and positive impact on market performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic flexibility
  • Open innovation
  • External technology acquisition
  • External technology exploitation
  • Company Market performance