نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت آرمان موتور ارگ (وابسته به صنایع خودروسازی کرمان)

2 هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، گروه مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده

تولید علم یکی از پایه‌‌های اساسی توسعه دانایی و زمینه‌ساز ایجاد فناوری و اشتغال و ثروت در جامعه می باشد. مقوله دیگری که در دنیای علم و فناوری مورد توجه بوده، نوآوری در فناوری یا اختراعات و ابتکارات است. امروزه اطلاعات گواهی ثبت اختراعات (پتنت) به عنوان یکی از مهمترین منابع اطلاعاتی فنی و فناورانه شناخته می شوند. تحلیل اسناد پتنت اطلاعات ارزشمندی را در ابعاد مختلف در اختیار محققان و مدیران قرار میدهد که در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺣﻮزهﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﻲ مانند ﺳﻴﺎﺳت‌گذاری، ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ، زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ و اﺟﺮای دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻛﺎرﺑﺮد دارد. از آنجا که این تحلیل، اثر بسزایی در تصمیم‌گیری بهینه مدیران در انتقال و استفاده از یک تکنولوژی در سازمان دارد، در این مقاله با سه شاخص جایگاه تکنولوژی در چرخه حیاتش و به تبع آن قیمت با رویکرد تحلیل پتنت و بکارگیری نرم افزار Logletlab2و تابع رشد لجیستیک و همچنین، بازار هدف (صنعت خودروسازی ایران)، به منظور ارتقا قدرت تصمیم‌گیری سازمان‌ها و بدست آوردن مزیت رقابتی، سهم بازار و افزایش قدرت چانه‌زنی شرکت‌ها در مذاکرات انتقال تکنولوژی بدون صرف هزینه‌ای و در کمترین زمان ممکن، الگویی جهت رتبه‌بندی به روش AHP ، برای سه نوع تکنولوژی سیستم ترمز خودرو (ABS , EBA & EBD ) ارائه می شود. نتیجه رتبه بندی تحقیق یعنی رتبه اول ABS ، دوم EBD و سوم EBA نشان میدهد که تکنولوژی های نوظهور با توجه به ریسک بالای سرمایه گذاری و تحقیق و توسعه از اقبال کمتر نزد خودروساز و بازار آن در ایران برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Design analysis model for prioritizing technology patents (Prioritizing three brake system technologies in the vehicle (

نویسندگان [English]

  • sara daneshfaraz 1
  • Abbas khamseh 2

1 Director of Planning & Development

2

چکیده [English]

Science creation is known as the main base of knowledge development and initiates creating jobs, technology and wealth in the society. One other considerable subject in the world of science and technology is innovation and invention in the mentioned field. Today, the bibliographic data of patents, are known as the most important data resources, in technical and technological fields. Valuable information are given to managers and researchers from patent data analysis which are applicable in different level of organization and research units such as policy support, infrastructure and implementation of research . Since this analysis, has a significant effect on optimized decision-making process, for managers, in the technology transfer and related applications, in this paper, the status of the three indicators of technology life cycle and consequently the cost of patent analysis and application software Logletlab2 and function as well as logistic growth, target market (automotive industry of Iran), to enhance the organization's decision-making power and gain competitive advantage, market share and increase bargaining power in negotiating technology transfer businesses without cost and in the shortest possible time, a model for ranking method AHP, for the three types of technology brake system (ABS, EBA & EBD) is presented.Consequently, the rating of the first rank, ABS, EBD second and third EBA indicated that due to the high risk of investing in emerging technologies, research and development of less interest to the automotive market in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • technology
  • Patents
  • Technology life cycle (TLC)
  • Technology Prioritizing
  • Technology Performance