نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه گیلان

2 عضو هیات علمی گروه مدیریت دانشگاه گیلان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه گیلان

چکیده

در دهه های اخیر شدت و سرعت چشم گیر پیشرفت تکنولوژی، شکل دنیای ما را تغییر داده است. هرچه نقش تکنولوژی پررنگ تر می شود، مدیران بیشتر تحت فشار قرار می گیرند تا از تکنولوژی برای رسیدن به نتایج بهتر و قدرت رقابتی استفاده کنند. از این رو می توان گفت، یکی از عوامل پیشرفت در هر کشوری شکوفایی شرکت های تکنولوژی محور می باشد. به منظور توسعه ی شرکت های تکنولوژی محور همواره باید به دنبال عواملی بود که منجر به بهبود عملکرد آن ها شود. در این راستا شرکت های تکنولوژی محور به منظور تثبیت برتری در رقابت و بهبود عملکرد، به شدت نیازمند قابلیت های پویا هستند. زیرا محور اصلی شرکت های تکنولوژی محور، مبتنی برفناوری است که همواره از نرخ بالای تغییرات برخوردار می باشد. از سوی دیگر کسب عملکرد برتر، به توانایی شرکت در ادغام و یکپارچگی با شرکای خود در زنجیره تأمین نیز، وابسته است. بر این اساس در این مقاله تلاش شد تا به کمک مبانی نظری، نقش قابلیت یکپارچگی با تأمین کننده به عنوان یک قابلیت پویا که متشکل از سه قابلیت فرعی و مکمل درک، اجرا و ارتقای یکپارچگی با تأمین کننده است، بر عملکرد شرکت های تکنولوژی محور مورد بررسی قرار گیرد. بررسی های انجام شده نشان داد که شرکت های تکنولوژی محور می توانند با تمرکز و سرمایه گذاری بر سه قابلیت درک، اجرا و ارتقا یا استمرار یکپارچگی با تأمین کننده، به عملکرد برتر دست یابند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Proposing a Framework to Improve Performance of Technology-based Firms Based on Supplier Integration Capability

نویسنده [English]

  • Mostafa Ebrahimpour 1

1

2

3

چکیده [English]

In recent decades, dramatic intensity and speed of technological progress, shape our world has changed. Whatever the role of technology is highlighted, Managers more pressure will fall to use technology to achieve better results and competitive strength. One of the factors in the development of any country is flourishing technology-based firms. In order to develop technology-based firms should always be factors that lead to improve their performance. In this context, technology-based firms highly require dynamic capabilities in order to confirm prominence in competition and improve the performance. Because the main axis oriented technology companies, based on technology that is consistently increasing rate of change is high. Because the main axis oriented technology companies, based on technology that is consistently increasing rate of change is high. On the other hand, gain superior performance depends to the ability of company in integration with its partners in the supply chain. Thus in this article tried through the theoretical foundations, the role of supplier integration capability as a dynamic capability which consists of three subsidiary and complementary capabilities sensing, seizing and integration transforming are, on performance be investigated. Studies showed that technology-based firms can focus and investment on sensing, seizing and integration transforming, to achieve superior performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supplier integration capability
  • dynamic capability
  • firm performance
  • technology-based firms