نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 معاون اداری مالی دانشگاه گیلان

2 دانشجو

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر قابلیت مدیریت اطلاعات بر عملکرد سازمانی و تببیین نقش قابلیت‌های سازمانی (قابلیت مدیریت مشتری، قابلیت مدیریت فرایند و قابلیت مدیریت عملکرد) در رابطه بین این دو متغیر است. تحلیل یافته‌های بدست آمده از 95 پرسشنامه توزیع شده بین مدیران و کارشناسان شرکت‌های مستقر در پارک علم وفناوری استان گیلان نشان می‌دهد که قابلیت مدیریت اطلاعات در توسعه توانایی مدیریت مشتری، مدیریت فرایند و مدیریت عملکرد نقش مهمی را ایفا می‌کنند. این سه قابلیت روی منابع انسانی، مالی و مشتری و اثربخشی عملکرد سازمانی موثر هستند. یافته های بدست آمده از پژوهش نشان می‌دهد که مدیران باید روی خلق شرایط لازم برای توسعه زیربنای فناوری اطلاعات و قابلیت مدیریت اطلاعات تمرکز کنند چرا که این توانمندی‌ها نقش اساسی در تولید سایر قابلیت‌های مورد نیاز برای توسعه عملکرد سازمانی بازی می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Examines the impact of information management on organizational performance (The corporate in science and technology park of guilan)

چکیده [English]

Abstract This study investigate the impact of information management capability on organizational performance and the role of organizational capability (customer management capability, process management capability and performance management capability) is the relationship between these two variables. Analysis of the findings of the 89 questionnaires distributed among managers, and experts of corporate in science and technology park of guilan show that features the ability to manage customer information management in the development, management and process management Performance plays an important role in addressing. These three functions in human resources, finance and customer and organizational effectiveness are effective. As a result, managers must create the necessary conditions for the development of IT infrastructure and data management capabilities focus because this capabilities play a major role in the production of other capabilities needed to develop organizational performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • information management capability
  • customer management capability
  • process management capability
  • performance management capability
  • organizational capability
  • Organizational Performance