نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی تهران

2 دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژ، دانشگاه علامه طباطبایی تهران.

3 دانشجوی دکتری سیاستگذاری علم و فناوری، دانشگاه تهران

چکیده

عبور از مرحله تقلید و رفتن به مرحله نوآوری برای کشورهای درحال توسعه آسان نیست و این کشورها ابتدا باید اکتساب و جذب فناوری را مدنظر قرار دهند تا به بلوغ صنعتی دست یابند. این بلوغ به طور اجتناب ناپذیری در تلاش های فناورانه تغییراتی به وجود خواهد آورد و تقاضا برای نوآوری را افزایش می دهد و در نهایت رشد اقتصادی را به ارمغان خواهد آورد. در طول دهه های گذشته کشور ایران تلاش های مهمی در زمینه دستیابی به توسعه صنعتی انجام داده است. اما عدم توجه به سیاست های فناوری و نوآوری موثر بر هم پایی باعث شده است تا این سیاست ها در اکتساب، جذب و خلق فناوری و دستیابی به رقابت پذیری فناورانه از کارایی و اثربخشی لازم برخوردار نباشند. بسیاری از عوامل تأثیرگذار در هم پایی فناورانه به طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت تأثیر سیاست های دولتی قرار دارند. در این پژوهش با توجه به پژوهش‌های پیشین و مطالعات موردی در صنایع کشورهای درحال توسعه، عوامل مشترک کلیدی و 12 سیاست شناسایی شده است که بر هم‌پایی موفق موثر بوده‌اند. باید توجه داشت که شناسایی این سیاست ها مرحله نخست دستیابی به هم پایی است و تدوین مناسب محتوای این سیاست ها با توجه به زمینه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، فناورانه و ... هر کشور و تنظیم مکانیزم های اجرایی لازم مهمترین بخش در دستیابی به هم پایی فناورانه است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Review of Technnological catch up policies in developing countries

نویسندگان [English]

  • Mehdi Elyasi 1
  • Mohsen Khoshsirat 3

1

2

3

چکیده [English]

Even though enormous efforts towards Industrial development has been made in Iran Over the past decades, outcome has not been satisfying. One of the main problems is the lack of appropriate Catch up policies in the country development plans and programs. In fact, in the case of Iran and other developing countries, passing from imitation to innovation phase is not that simple; at the first step, these countries should deal with acquisition and absorption of current technologies, but for successful technological catch up, technological adaptation and modification shall be made, and step by step innovation must become the center of economic development process. These subjects highlight the importance of catch up policies in developing countries to achieve successful technological learning and innovation which has been considered as a key success factor for catch up. Finally, 12 successful catch up policies were identified by systematic review of literature and case studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Catch up
  • Policy Making
  • developing countries
  • technological learning