نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت نوآوری و فناوری، دانشگاه علوم و فنون مازندران

2 استادیار دانشگاه علوم و فنون مازندران

3 دانشجوی دکترای دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

تحولات روزافزون فضای کسب وکار، دگرگونی سریع بازارها و افزایش رقابت پذیری سبب شده تا نقش نوآوری در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی سازمان ها و ایجاد مزیت رقابتی برای آنها، بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد. در فرآیند نوآوری، همواره بخش مهمی از تحقیقات شرکت مربوط به تولید ایده های جدیدی است که قابلیت تجاری داشته باشند. به منظور تولید ایده های جدید و نوآورانه می بایست دیدگاه ها نسبت به محصول جدید گسترش یابند. یکپارچه سازی مشتریان مختلف در مراحل اولیه فرآیند نوآوری ـ که اصطلاحاً به آن «مقدمات نوآوری» می گویند ـ می‌تواند منجر به افزایش خلاقیت و موفقیت نوآوری شود. در نتیجه، در این مقاله با مرور ادبیات، مدل جدیدی از نوآوری مبتنی بر مشتری با تلفیق و توسعه مدل های معتبر ارائه شد که با تمرکز بر روی مقدمات نوآوری، علاوه بر مشتریان سازمان موجود، مشتریان سازمان های رقیب و مشتریان صنایع دیگر (صنایع حاشیه ای) را به منظور تولید ایده های خلاقانه در مورد محصول جدید نیز به صورت همزمان با یکدیگر ادغام می کند. از طرفی، بدیهی است که بکارگیری چنین رویکردی، بدون توانمندی گشودگی و بکارگیری پارادایم نوآوری باز، امکان پذیر نخواهد بود. هدف این مقاله، طراحی مدلی نظام مند است بطوری که مدیران بتوانند با اطمینان نسبت به موفقیت محصول جدید در مقدمات نوآوری وارد گام‌های بعدی فرآیند نوآوری شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Presenting a model of customer-based innovation focusing on front-end of product innovation; in open innovation paradigm

نویسنده [English]

  • ali asghar molaie 1

1 mazandaran university of scince and technology

2

3

چکیده [English]

Ever-increasing developments in business environment, rapid changes in markets and increase of competitiveness have made the role of innovation to be highlighted in economic growth and development process of organizations and to create competitive advantage for them more than the past. An important part of the company research in innovation process always involves generating new ideas that have commercial capability. In order to generate new and innovative ideas, the perspectives towards new product must be extended. Integration of various customers in the early stages of the innovation process-it is called the front-end of innovation (FEI) - can lead to innovation success and creativity increase. As a result, in this paper by reviewing literature, we present a new model of customer-based innovation through synthesis and development of valid models, which by focusing on front-end of innovation, it integrates simultaneously the customers of competitor companies, and customers of other industries (marginal ones) in addition to the customers of the company, in order to generate creative ideas about new product. On the other hand, using such an approach will not be possible without openness capability and applying the open innovation paradigm. The purpose of this paper is to design a systematic model so that managers can enter the next steps of innovation process with confidence about new product success in front-end of innovation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Customer-based innovation
  • front-end of innovation (FEI)
  • open innovation paradigm
  • customer