نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 هییت علمی و مدیرگروه مدیریت صنعتی دانشگاه سمنان

2 سمنان دانشگاه سمنان دانشکده اقتصاد و مدیریت گروه مدیریت صنعتی

چکیده

هر محصول نرم افزاری دارای یک چرخه حیات است که آغاز حیات آن با پاسخگویی به نیاز کاربران یا به‌عنوان مفهوم یک محصول جدید آغاز شده و با منسوخ شدن یا از کار افتادن پایان می‌یابد. بنابراین چرخه حیات محصولات نرم افزاری تمامی فعالیت‌های مرتبط با توسعه محصول و عملیات و نگهداری آن را دربرمی‌گیرد. هدف اصلی این پژوهش شناسایی ابعاد و اقدامات موجود در چرخه حیات یک سیستم اطلاعاتی و گام‌هایی است که در هر مرحله از آن برداشته می‌شود. این ابعاد و شاخص‌ها با مطالعه ادبیات تحقیق بدست آمده و سپس با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی مورد پالایش قرار گرفته‌اند. بدین منظور پرسشنامه‌هایی در شرکت‌های تولیدکننده نرم‌افزار و سیستم‌های اطلاعاتی در کلان شهر تهران و میان کارشناسان تولید سیستم‌های اطلاعاتی توزیع شده است. پس از شناسایی شاخص‌های کلیدی، با استفاده از تکنیک دیمتل، میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری شاخص‌ها بر یکدیگر را سنجیده و بر همین اساس آنها را رتبه‌بندی کرده و مدل علّی میان اقدامات موجود در چرخه حیات سیستم‌های اطلاعاتی طراحی شد. برای این منظور نیز تعدادی پرسشنامه میان خبرگان و کارشناسان باسابقه در امر تولید سیستم‌های اطلاعاتی توزیع شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که یافتن یک ایده مناسب برای تولید محصول مهم‌ترین اقدام موجود بوده و پس از آن اقداماتی همچون طراحی محصول، کد نویسی، نمونه‌سازی اولیه، بهره‌برداری توسط مشتری، تولید محصول، پشتیبانی و نگهداری از محصول، پایان عمر محصول و توزیع محصول به ترتیب حائز اهمیت می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Causal model for lifecycle management practices of information systems (case study: information systems providers enterprises in Tehran)

چکیده [English]

Each software product has a lifecycle that starts with meeting the users’ needs or as a concept of new product, and finishes by disposing. Therefore, the software products lifecycle includes all activities related to product development, operation and maintenance. The main goal of this article is to identify the dimensions and the measures contained in an information system’s lifecycle and the steps that should be taken at every stage. These measures are obtained by studying the research literature, and then are refined by confirmatory factor analysis. Thus, questionnaires are distributed among software developers in Tehran. After identifying the key indices, their effectiveness and impacts on each other are measured by Dematel technique; then accordingly they are ranked and the casual model of the measures of information systems’ lifecycle is designed. For this purpose, a number of questionnaires are also distributed among the experts and developers of information systems. The results show that finding a good idea for manufacturing a product is the most important effort, and then the ones such as product design, coding, prototyping, operation by customer, product manufacturing, support and maintenance, product disposal and distribution are important respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • information system
  • lifecycle
  • information system’s lifecycle
  • Dematel technique