نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسنده

کارشناس محیط زیست در اتریش

چکیده

گسترش روزافزون تکنولوژی در زندگی بشر، موجب آلودگی های گوناگون در محیط زیست شده و تعادل و تناسب آن را برهم زده است. در کشور ایران نیز به مقوله محیط زیست و ارتباط آن با پیشرفت و توسعه فناوری هنوز به شکل منطقی توجه نشده است، در حالی که می توان لازمه رشد و فناوری و همچنین وجود توسعه پایدار را متکی بر حفظ منابع پایه ای مانند محیط زیست دانست. البته راهبردهای مختلفی هم جهت توسعه ناپایدار در کشور ما وجود دارد که عدم توجه به آنها موجب توسعه ناهماهنگ بوده و اتلاف بیش از پیش منابع را دربرخواهد داشت. به طور کلی صنعتی شدن و رشد و پیشرفت صنعتی بدون برنامه ریزی صحیح و دقیق، دارای عواقب و نتایج ناگوار و اغلب جبران ناپذیری می باشد. در این نوشتار ابتدا ابعاد توسعه تکنولوژی و فواید و مضرات تکنولوژی و همچنین توسعه تکنولوژی در اروپا بررسی شده و سپس به چگونگی استفاده از سیستم های مدیریت زیست محیطی پرداخته می شود. از آنجایی که یکی از قوانین متداول در اتحادیه اروپا، قانون ارزیابی زیست محیطی است. بیان قانون ارزیابی زیست محیطی است، بیان قانون ارزیابی زیست محیطی و دستورالعمل اقتصاد زباله و معاهده های بین المللی ضروری می نماید. در انتها نیز مروری بر اثرات تدابیر زیست محیطی و همچنین مشکلات زیست محیطی ایران خواهیم داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Technology Development and its Environmental Impacts

چکیده [English]

The increasing spread of technology in human life has brought with it various types of pollution in the environment and destroyed its balance and proportionality. There is no logical attention to the category of environment and its relation to the advancement and development of technology in Iran. At the same time it is reasonable to assume that the basis for sustainable economic growth and development lies in conservation of natural resources and the environment. There are some different strategies in our country for unsustainable development that will cause non-uniform development and extra waste of resources. In general, without comprehensive and accurate planning, industrializing and industrial growth will have unpleasant and irreparable consequences. In this paper the different dimensions of technology development, advantages and harmful effects of technology and technology development in European countries were discussed firstly and then, the use of environmental management systems was introduced. For one of the common regulations in European Union is the Environmental Impact Assessment regulations, an explanation of these regulations and the guidelines of wastes economy and international protocols seems necessary. At last, the effects of environmental initiatives and other problems of the environment of Iran will be reviewed briefly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental management
  • wastes economy
  • environmental impacts assessment