نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف و رییس پژوهشکده میکروالکترونیک ایران

چکیده

توسعه تکنولوژی یکی از اجزای اصلی نظام ملی نوآوری (NIS) می باشد و یکی از ابزارهای توسعه تکنولوژی نیز انتقال آن است که با توجه به فضای رقابتی در دنیا و شرایط فعلی کشور، این امر به خصوص در تکنولوژی های پیشرفته مقدور نمی باشد. از این رو به جای مدیریت انتقال تکنولوژی، با انتقال مدیریت تکنولوژی و بکارگیری صحیح آن در نظام ملی نوآوری و استفاده از شیوه های خاص، می توان به ایجاد و توسعه تکنولوژی های پیشرفته امیدوار بود. در این نوشتار تلاش می شود با معرفی و تحلیل یک نمونه عملی، شیوه ها، الزامات و نتایج انتقال مدیریت تکنولوژی را معرفی نمود. در این راستا، الزامات ساختاری، حقوقی، مدیریتی، سرمایه ای و تجاری مربوطه نیز مورد توجه قرار خواهند گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Technology establishment and the transfer of technology management

چکیده [English]

One of the main components of national innovation system is technology development. Its transfer as one of the tools of technology development is not possible especially in advanced ones, considering the competitive climate in the world and the country's present conditions. It can be helpful, thus, to establish and develop the advanced technologies by transferring technology management and its correct usage in the national innovation system and utilizing the special methods, instead of management of technology transfer. In this article, it is trying to introduce the methods, requirements and the results of technology management transfer with presenting and analyzing a practical pattern. In this respect, the related structural, legal, managerial, capital and business requirements are considered too.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technology development
  • technology management
  • technology transfer
  • microelectronics
  • management transfer
  • Industry