نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسنده

مدیر عامل شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو

چکیده

در عصر «کار حرفه ای و سرعت در انجام کار»، توجه به این نکته بسیار حائز اهمیت است که بازیگران، بایستی اصول، قواعد و قوانین بازی را نیز به خوبی بدانند. توجه داشته باشید که هوشمندانه تر کار کردن، با بیشتر یا سخت تر کارکردن کاملا متفاوت است. کار هوشمندانه به معنی حداکثر استفاده از امکانات و تجهیزات و مهم تر از همه وقت و زمان است. مقاله ای که در پیش رو دارید نگاه واقع بینانه ای بر این موضوع است؛ چراکه مطالب ارائه شده ماحصل مطالعه، تحقیق و نهایتا تشکیل جلسات کارشناسی با خبرگان این موضوع در گروه صنعتی ایران خودرو (به مدت سه سال)، با حضور شرکت های مختلف الکترونیک خودرو در گذشته نه جندان دور می باشد. هدف از نگارش این مقاله، گشودن زمینه های نظری نیست، بلکه به دنبال تهیه چشم اندازی هر چند گذرا در زمینه الکترونیک خودرو و بکارگیری مدل ها در جایگاه مناسب خودشان به منظور عملی کردن این نگرش (راهکارهای پیشنهادی برای ارتقا خودروهای تولیدی ساخت داخل کشور، از دیدگاه الکترونیک) می باشد. امروزه دولت ها با وضع نمودن مقررات و قوانین زیست محیطی، سعی در کنترل میزان تولید آلاینده های سمی، خطرناک و مضر برای بهداشت جامعه دارند. البته در این جوامع از یک سو صرفه جویی هر چه بیشتر سوخت با توجه به منابع محدود آن در اقتصاد کلان هر جامعه، از ضروریات غیرقابل انکار می باشد و از سوی دیگر با توجه به امکانات ارتباطات ماهواره ای و زیرساختارهای مناسب مخابراتی، خودرو به عنوان یک وسیله حمل و نقل صرف تلقی نمی گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Car electronics in Iran- perspectives, motives and challenges

چکیده [English]

In the era of "professional work and rapidity of its performance", it is very important to note that the players should know the principles, rules and regulations of the game very well. It should be noted that there is a complete difference between working more intelligently and working more or harder. An intelligent work means the maximum usage of possibilities, equipment and time; the latter is the most important among all. The article is a realistic view over this subject; in fact it is the result of the study, research and finally the expertise sessions held by the elite in this field (for three years) with the presence of different car electronics in not too long ago. The aim of this article is not to open up the theoretical backgrounds, but it is going to provide a perspective, though briefly, in the field of car electronics and utilizing the pattern in their suitable stand in order to make this view practical (from electronics point of view, suggested methods for upgrading home-made car production). Nowadays, governments are trying to control the amount of toxic, dangerous and harmful pollutions production by the ecology rules and regulations. Of course, in these societies, considering their limited resources in huge economy, it is an undeniable necessity to save as much fuel as possible from one side, and considering the possibility of satellite connection and suitable communication infrastructures, a car is not taken as a mere transport means from the other side.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Car electronics
  • Module
  • action plan
  • limiting regulations and rules
  • world market development