نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی

چکیده

در این مقاله راهکارهای اساسی برای توسعه صنعت تایر ایران براساس مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه با تعدادی از کارشناسان و مدیران این صنعت ارائه شده است. برای این منظور ضمن بررسی و تحلیل وضعیت تکنولوژی این صنعت، ابعاد و ویژگی های این تکنولوژی در عرصه جهانی و داخلی تدوین گردیده است. برای شناسایی وضعیت و شرایط داخلی این صنعت، ضمن مروری بر ابعاد و جایگاه آن در میان صنایع شیمیایی کشور، به بیان نقاط ضعف و قوت صنایع تایر کشور نیز پرداخته شده است. در نهایت نیز با تعیین مزیت های نسبی و رقابتی صنایع تایر، پیشنهادها و راهکارهای اساسی برای توسعه صنایع تایر در کشور ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The strategies of tire industry development in Iran

چکیده [English]

In this article, based on library studies and interview with some of the experts and managers in this field, the main strategies for the tire industry development in Iran are presented. In this respect, the dimensions and characteristics of this technology in the world and internal arenas are compiled while studying and analyzing the technology state of the industry. Also, in order to recognize the internal state and conditions of the industry, the strong and weak points are proceeded to, while reviewing its stand and dimensions among the country's chemical industries. Finally, the essential suggestions and strategies for developing the tire industries in the country are presented by determining the relative and competitive privileges of them

کلیدواژه‌ها [English]

  • Essential strategies
  • tire industry
  • tire
  • strategy compilation
  • competitive privileges
  • chemical industries