نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای سیاست گذاری علم و فناوری در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران و پژوهشگر مرکز مطالعات مدیریت فناوری و نوآوری در سامانه های پیچیده صنعتی دانشگاه صنعتی شریف (کریتیمیکس)

2 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

امروزه دیگر اهمیت رویکرد باز به نوآوری و نقشی که در رشد بنگاه ها و توسعه کسب و کارهایشان می تواند داشته باشد، بر کسی پوشیده نیست. پیشینه تحقیقاتی نوآوری باز تاکنون در زبان فارسی مورد توجه کافی قرار نگرفته است. این مقاله سعی دارد مفاهیم اساسی نوآوری باز و جریانهای تحقیقاتی حول آن را بررسی نموده و افقهای پیش روی آن را جهت استفاده مدیران کسب و کارها و علی الخصوص دانشجویان و محققین رشته های مرتبط، ارائه کند. تحقیقات نوآوری باز در یک دهه گذشته در طول زنجیره ارزش از تأمین کنندگان گرفته تا کاربران و از منظر عوامل مختلف زمینه ای چون نوع صنعت، اندازه بنگاه، عوامل میانی و نهادی، فرهنگ و ساختار سازمانی و... گسترده شده است. همچنین پیشینه مربوطه سعی در توسعه ابزارهای مورد نیاز و تعمیق فرآیند نوآوری باز از منظر واحدهای مختلف تحلیل مانند افراد، پروژه ها، بنگاه ها، خوشه های منطقه ای و سطح صنعت کرده است. تحلیل شکاف های موجود در پیشینه نوآوری باز نشانگر آن است که همراستایی با مدل کسب و کار، نوآوری باز در بنگاه های کوچک و متوسط ، نوآوری باز در کسب و کارهای خدماتی، نظام های مالکیت فکری متناسب با نوآوری باز و ابزارهای مورد نیاز نوآوری باز در زمره مهمترین جریانهای تحقیقاتی حول مفهوم نوآوری باز در آینده قرار خواهند گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The new approach of open innovation: Basic concepts, literature and horizons ahead

نویسندگان [English]

 • Mahdi Khaleghi 1
 • Mahdi Elyasi 2

1 PhD student of science and technology policies and researcher in Center for Research in Technology and Innovation Management in Complex Industrial Systems (CRiTIMiX)

2 Assistant Professor in management and accounting faculty, Allame-Tabatabayi University

چکیده [English]

The importance of open approach to innovation and its role in firms’ growth and business development has been acknowledged today. There is no review paper in Persian to deal with literature about open innovation. In this respect, the paper tries to study basic concepts, research lines of the past literature and horizons ahead of open innovation which are useful for business managers, students and researchers of related disciplines. Along with the value chain from suppliers to users the open innovation literature has widened during the last decade. It has also considered different contextual factors such as industry type, firm size, organizational culture and structure, etc… This literature has also tried to develop required tools and deepen the process of open innovation from the view point of different units of analysis such as individuals, projects, firms, regional clusters and industries. Analyzing the gaps in this literature indicates that the alignment with business models, the effect of open innovation in the cases such as SMEs, service business, IP regimes, and the required tools, are among the most important research lines in this respect in the future.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Open innovation
 • theoretical concepts
 • literature gap
 • Business Model
 • SMEs
 • service businesses
 • IP regime
 • open innovation tools
 • future research lines