نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان

2 عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه مالک اشتر اصفهان

چکیده

توسعه محصول جدید فرایندی است که توسط آن محصول یا خدمت جدیدی به مشتریان عرضه می‌شود. با توجه به کوتاه‌تر شدن چرخه عمر محصولات و تحولات تکنولوژی توسعه محصول جدید از اهمیت بالایی برخوردار است. در طول فرایند توسعه محصول جدید ریسک‌های مختلفی وجود دارد. ریسک‌های فناورانه از مهم‌ترین این ریسک‌ها محسوب می‌گردد که مدیریت و کاهش این ریسک‌ها به موفقیت فرایند توسعه محصول جدید کمک شایانی می‌کند. مدیریت ریسک در توسعه محصول جدید از سه قسمت شناسایی، تحلیل و کنترل (پاسخ) ریسک‌ها تشکیل می‌شود. شناسایی، تحلیل و ارزیابی و پاسخ به ریسک‌ها، نیازمند خلاقیت بالا و روشی سیستماتیک می‌باشد که TRIZ و ابزارآن به میزان بالایی دارای این ویژگی‌ها می‌باشد. روش تعیین مقدماتی شکست (AFD) یکی از روش‌های I-TRIZ می‌باشد که روشی برای شناسایی و تحلیل شکست‌ها و ریسک‌ها بالقوه ارائه می‌دهد. در این تحقیق مدلی جامع برای شناسایی، تحلیل و ارزیابی و پاسخ به ریسک‌ها با استفاده از ابزار TRIZ، در فرایند توسعه محصول جدید ارائه گردید است. مدل پیشنهادی این تحقیق توسط خبرگان دو صنعت دفاعی که در زمینه‌های طراحی محصول صاحب نظر بوده اند توسط روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری (ISM) موردبررسی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان میدهد که مدل پیشنهادی تحقیق از نظر اعتبار و توالی گام ها مورد تایید دو صنعت مذکور واقع گردیده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Proposed A Model for Management of Technological Risks in New Product Development with the approaches to the TRIZ

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Mirza Ramazani 1
  • Sayed Mahdi Golestan Hashemi 2
  • Seyed Mohammad Massoud naserian 1

1 Malek Ashtar University, Isfahan

2 Faculty of Industrial Engineering, Malek Ashtar University, Isfahan, Shahin Shahr

چکیده [English]

Developing a new product is a process through which a new product or service is being offered to customers. Considering the fact that the product life cycle is becoming shorter and fast developments that happen in technology, coming up with new and novel products become a matter of paramount importance. There are several types of risks in the development of a new product. Technological risks are among the most important ones whose management and reduction can greatly contribute to the success of the new product development process. Risk management in developing a new product consists of three parts: identification, analysis, and control (response) to their risk. Identifying, analyzing, assessing, and responding to risk involves a high creativity and systematic method, which features are provided by TRIZ to a large-scale AFD is a method developed by I-TRIZ, which offers a model for failures and potential risks identification in early the stage. In this research is presented a comprehensive model for identifying, analyzing and evaluating and responding to risks with using TRIZ tool in the new product development process. The proposed model of this research was reviewed by two defense industry experts who were in the field of product design by structural interpretation modeling. The results show that the suggested model of the research has been approved by the Defense industry in terms of validity and sequence of steps.

کلیدواژه‌ها [English]

  • New Product Development
  • Risk Management
  • Technological Risk
  • TRIZ
  • Anticipatory Failure Determination
  • AFD
[1]      پیله‌وری، نازنین؛ رادفر، رضا؛ عباسی، پوریا؛ "تبیین الگوی تلفیقی فرایند توسعه محصول جدید در حوزه نانو فناوری"، فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی، شماره 15، جلد 24، 1393.
[2]      صباغجی، سارا؛ قاضی نوری، سید سپهر؛ الهی، شعبان؛ "انتخاب ابزارهاى مدیریت دانش در توسعه محصول جدید نرم‌افزاری"، بهبود مدیریت، جلد 2، 1390.
[3]      جعفری خانشیر، سعید؛ رادفر، رضا؛ حسنوی، رضا؛ آذرافزا، رضا؛ "شناسایی و اولویت‌بندی عوامل کلیدی موفقیت توسعه محصول جدید با رویکرد سیستم استنتاج فازی"، فصلنامه مدیریت صنعتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی، شماره 17، جلد 21،  1391.
[4]      رمضانیان، محمدرحیم؛ نصیر، ابوالقاسم؛ عبدی، عبدالله؛ "تحلیل ریسک توسعه محصول جدید با استفاده از شبکه‌های بیز"، فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، شماره 1، جلد 2، صص 202-185، 1391.
[5]      احمدی، مسعود؛ مبانی سازمان و مدیریت، انتشارات پژوهش­های فرهنگی، ویراست دوم، چاپ هفدهم، 1393.
[6]      طالعی­فر، رضا؛ حاتمی نسب، سید حسن؛ "بررسی چالش‌های توسعه محصول جدید در بنگاه‌های کوچک و متوسط"، فصلنامه تخصصی پارک‌ها و مراکز رشد، جلد 27، 1390.
[7]      طالبی، کامبیز؛ کجوئی، رضا؛ "شناسایی عوامل مدیریتی کلیدی در موفقیت پروژه‌های توسعه محصول جدید در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط"، فصلنامه اقتصاد و تجارت، شماره 18، جلد 24، صص 66-49، 1390.
[8]      عبدالله زاده، غلامرضا؛ حقیقی، فرشیدرضا؛ طاهری، محمدجواد؛ راستگو، سیما؛ "ارزیابی خطرپذیری لرزه‌ای پل‌های شهر بابلسر در حالت بهره‌برداری با استفاده از روش FMEA-FUZZY"، پژوهشنامه حمل‌ونقل، شماره 3، جلد 13، 1395.
[9]      جعفرى، مصطفى؛ ضرغامى، حمیدرضا؛ "توسعه توانمندى حل ابداعانه مسائل و سرعت بخشى به تحقیق و توسعه اثربخش با به‌کارگیری TRIZ"، فصلنامه تخصصی پارک‌ها و مراکز رشد، شماره 29، جلد 8، 1390.
[10]  بزرگمهر، غلامرضا؛ "نوآوری در آکومولاتور گازی با به‌کارگیری نوآوری نظام‌یافته"، فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی، شماره 20، صص 26-19، 1391.
[11]   میرزارمضانی، ابوالفضل؛ گلستان هاشمی، سیدمهدی؛ چشم براه، محسن؛کرباسیان، مهدی؛ "مدل مدیریت خلاق ریسک­های فناورانه در مهندسی نوآوری محصول با روش TRIZ"؛ اولین همایش بین­المللی پژوهش­های نوین در مطالعات مدیریت، شیراز، موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی، 1395.
[12]   تقی زاده، هوشنگ؛ شکری، عبدالحسین؛ "کاربرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری شاخص رفتار شهروندی سازمانی(مطالعه موردی)"، فصلنامه علمی– پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، شماره 3، جلد 5، 1393.
[13]   فیروزجائیان، علی‌اصغر؛ فیروزجائیان، مجتبی؛ هاشمی پطرودی، سید حمید؛ غلامرضازاده، فاطمه؛ "کاربرد تکنیک مدل‌سازی ساختاری تفسیری در مطالعات گردشگری"، مجله‌ برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری، شماره 6، جلد 2، صص 159-129، 1392.
[14]   آذر، عادل؛ بیات، کریم؛ "طراحی مدل فرآیند محوری کسب‌وکار با رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری"، نشریه مدیریت فناوری اطلاعات، شماره 1، جلد 1، صص 18-3،  1387.
[15]   علی احمدی، علیرضا؛ جعفری اسکندری، میثم؛ خالقی، غلامحسین؛ سلسبیل، مهسا؛ "تعیین روابط علی-معلولی شاخص‌های توسعه‌ای علم و فناوری دانشگاه‌ها مبتنی بر مدل‌سازی ساختاری تفسیری و نقشه شناختی خاکستری با رویکرد کارت امتیازی متوازن(مطالعه موردی: دانشگاه علم و صنعت),” مطالعات کمی در مدیریت، جلد 5، شماره 2، صص 70-51، 1393.
[16]   باقری نژاد، زهرا؛ برادران کاظم‌زاده، رضا؛ اسدی، روح‌انگیز؛ "شناسایی و اولویت‌بندی فاکتورهای کلیدی موفقیت در لجستیک معکوس صنعت خودرو با استفاده از رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری"، پژوهش‌های مدیریت در ایران، شماره 1، جلد 17، صص 40-21، 1392.
[17]   دانش‌طلب، عباس؛ بوشهری، علیرضا؛ بررسی عوامل موفقیت شرکت‌های دفاعی در حوزه تجاری‌سازی فناوری و ارائه پیشنهادهای سیاستی، دوره کارشناسی ارشد-مهندسی صنایع دانشکده مدیریت و فناوری‌های نرم- دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان، 1393.
[18]       Cierpicki, S.; Wright, M.; Sharp, B.; “managers’ knowledge of marketing principles:The case of new product development “, Journal of Empirical Generalisations in Marketing Science, Vol. 5, pp. 771-790, 2002.
[19]       Booz, A. a. H.; New Product Management for the 1980s, New York, 1982.
[20]       Keizer, J. A.; Halman, J. I.; Song, M.; “From experience: applying the risk diagnosing methodology”, The Journal of Product Innovation Management, Vol. 19, pp. 213-232, 2002.
[21]       Macfarlane, I.; “Managing risk for successful product development”, R & D Enterprise: Asia Pacific, Vol. 3, No. 4, pp. 25-28, 2000.
[22]       Mehran Salavati, M. T. S. A. M. N. F. a. F. A.; “Improving new product development performance by risk management”, Journal of Business & Industrial Marketing, pp. 418-425, 2016.
[23]       MU. j, p. m.; “Effect of risk management strategy on NPD performance”, Technovation, Vol. 10, pp. 170-180, 2009.
[24]       Bowyer, D.; Evaluation of the effectiveness of TRIZ concepts in non technical problem solving: utilizing a problem solving guide, PhD thesis, Pepperdine University, California, 2008.
[25]       Eben, K.; Daniilidis, C.; Lindemann, U.; “Problem solving for multiple product variants”, Procedia Engineering, Vol. 9, pp. 281-293, 2011.
[26]       Büyüközkan, G.; Feyzıog̃lu, O.; “A fuzzy-logic-based decision-making approach for new product development”, Vol. 90, No. 1, pp. 27-45, 2004.
[27]       Oehmen, J.; Olechowski, A.; Kenley, C.; Ben-Daya, M.; “Analysis of the effect of risk management practices on the performance of new product development programs”, Technovation, Vol. 38, No. 8, pp. 441-453, 2014.
[28]       Raz, Tzvi; Hillson, David; “A Comparative Review of Risk Management Standards”, Risk Management: An International Journal, Vol. 7, No. 4, pp. 53-66, 2005.
[29]       Institute, P. M.; PROJECT RISK MANAGEMENT, in Project Guide Management Body of Knowledge, pp. 309-355, 2013.
[30]       Ayala-Cruz, J.; “Project risk planning in high-tech new product development”, Academia Revista Latinoamericana de Administración, Vol. 29, No. 2, pp. 110-124, 2016.
[31]       Viviane Vasconcellos Ferreira Grubisic, A. O.; “Methodology for the integrated management of technical and managerial risks related to the product design process”, Product: Management & Development, Vol. 7, No. 2, 2009.
[32]       Park,Y. H.; “A study of risk management and performance measures on new product development”, Asian Journal on Quality, Vol. 11, No. 1, pp. 39-48, 2010.
[33]       Keizer, J. A.; Vos, J. P.; Halman, J. I.; “Risks in new product development:devising a reference tool”, R&D Management, Vol. 35, No. 3, 2005.
[34]       Millson, M. R.; Wilemon, D.; “Impact of new product development (NPD) proficiency and NPD entry strategies on product quality and risk”, R&D Management, Vol. 38, No. 5, 2008.
[35]       Ricondo, I.; Arrieta, J. A.; Aranguren, N.; “NPD Risk Management: Proposed Implementation to Increase New Product Success”, Technology Management Conference, 2006 IEEE International, 2006.
[36]       Song, M.; Montoya-Weiss, M. M.; “The Effect Of Perceived Technological Uncertainty On Japanese New Product Development”, Academy Of Management Journal, Vol. 44, No. 1, pp. 61-80, 2001.
[37]       Kremljak, Z.; Kafol, C.; “Types of Risk in a System Engineering Environment and Software Tools for Risk Analysis”, Procedia Engineering, Vol. 60, pp. 177-183, 2014.
[38]       Zentis, T.; Schmitt, R.; “Technical Risk Management for an Ensured and Efficient Product Development on the Example of Medical Engineering”, Smart Product Engineering, pp. 387-398, 2013.
[39]       Hamid, H. G.; “Innovative Conceptual Design on a Tracked Robot Using TRIZ Method for Passing Narrow Obstacles”, Indian Journal of Science and Technology, Vol. 9, No. 7, 2016.
[40]       Flores-Luna, R. I.; Dorador-Gonzalez, J. M.; Espinosa-Bautista, A.; “Prosthesis Analysis Based on TRIZ”, Key Engineering Materials, Vol. 572, pp. 135-138, 2014.
[41]       Lin, S. Y.; TzuohWu, C.; “Application of TRIZ inventive principles to innovate recycling machine”, Advances in Mechanical Engineering, Vol. 8, No. 5, pp. 1-8, 2016.
[42]       Hsia, T. C.; Chen, S. C.; Tsai, R. K.; Huang, S. C.; “Using Systematic Innovation Process to Improve the Manufacturing Technology of Platelet Agitator”, Testing and Evaluation, Vol. 44, No. 3, 2016.
[43]       Kaplan, S.; Visnepolschi, S.; Zlotin, B.; Zusman, A.; New Tools for Failure and Risk Analysis: Anticipatory Failure Determination (AFD) and the Theory of Scenario Structuring, Ideation Intl Inc (October 8, 1999), 1999.
[44]       Regazzoni, D.; Russo,D.; “TRIZ tools to enhance risk management”, Procedia Engineering, Vol. 9, pp. 40-51, 2011.
[45]       Thurnes, C. M.; Zeihsel, F.; Visnepolschi, S.; Hallfell, F.; “Using TRIZ to invent failures – concept and application to go beyond traditional FMEA”, Procedia Engineering, Vol. 131, pp. 426-450, 2015.
[46]       Adesanya, A.; Strengths and weaknesses of anticipatory failure determination in identifying black swan type of events, Master's thesis in Offshore technology / risk management, 2014.
[47]       Farris, John; “Function Structure Diagram”, http://npdbook.com/engineering-concepts/function-structure-diagram/. 2016.