نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت صنعتی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی کرج

3 هییت علمی دانشگاه ازاد کرج

چکیده

مدیریت فناوری در واقع مدیریت سیستمی است که خلق، کسب و به‌کارگیری فناوری را ممکن می‌سازد و شامل مسئولیتی است که این فعالیت‌ها را در راستای خدمت به بشر و برآورده ساختن نیازهای مشتری قرار می‌دهد. هدف این پژوهش ارزیابی عملکرد مدیریت فناوری در شرکت مپنا بویلر می باشد. لذا این پژوهش از حیث هدف کاربردی و از نوع روش توصیفی – پیمایشی می باشد، در این پژوهش از مدلی با 6 عامل، 12بعد و 36 شاخص که برازش آن با Smart Pls مورد تایید قرار گرفته، استفاده شده است. برای رتبه‌بندی شاخص های عملکردی وضعیت موجود مدیریت فناوری از فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP ) و نرم افزار Super Decisionبهره برده ایم. نتایج ANP نشان دهنده آن است که در مدیریت فناوری عامل انتشار در رتبه اول و عوامل اکتساب، توسعه وبهبود، شناسایی وگزینش، بهره برداری و حفاظت، به ترتیب در رتبه های بعدی از نظر خبرگان شرکت قرار دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Performance Assessment of Technology Management and Ranking of the performance indicators of the current situation at the MAPNA Boiler Engineering and Manufacturing Company

نویسندگان [English]

  • yasaman sarmadi 1
  • fereydon ohadi 3

1 student of Ms. c

2

3 faculty member

چکیده [English]

Technology management is, in fact, the management of a system that enables the creation, acquisition, and deployment of technology, and includes the responsibility of placing these activities at the service of human beings and satisfying the needs of the customer.
The purpose of this research is to assess the performance of technology management at MAPNA BOILER Company. Therefore, this research is an applied and descriptive-survey in terms of purpose and type respectively. In this study, we used a model with 6 factors, 12 dimensions and 36 indicators that have been confirmed by Smart Pls. In order to rank the performance indicators of the current situation, technology management has used the Analytical Network Process (ANP) and Super Decisions software. The results indicate that in technology management, the factor of publication is ranked first and acquisition, development and improvement, identification and selection, operation and protection are respectively in the next ranks according to the company's experts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technology
  • technology management
  • Analytical Network Process
  • Mapna Boiler Company
  • Power industry
[1]     اختیاری، صادق؛ مهرداد؛ محمدباقر محمدزاده و سیدمحمد حسینی،" مدیریت تکنولوژی و فناوری اطلاعات در آموزش و پرورش کشور های ایران و نیوزلند وسنگاپور"، اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی، ساری، شرکت علمی پژوهشی و مشاوره ای آینده ساز ، دانشگاه پیام نور نکا، ۱۳۹۴.
[2]     اجلی، مهدی؛ صفوی، رحیم، بیطرف، دول‌احمد، کریمی، تقی،" طراح مدل برنامه‌ریزی ریاضی پرومتی (PROMETHE)جهت انتخاب بهترین تکنولوژی (مورد مطالعه: شرکت صنعتی نوشین)"، دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران، بابلسر، دانشگاه مازندران،1388.
[3]     ایمانی آرمان، "رشد اقتصادی و نقش مدیریت تکنولوژی در توسعه اقتصادی"، ششمین همایش فرا منطقه ای پیشرفت های نوین در علوم مهندسی، ۱۳۹۲.
[4]     باغبان، شقایق، شناسایی و اولویتبندی عوامل سازمانی موثر بر انتخاب روش کسب تکنولوژی با  استفاده از تکنیک­های تصمیم­گیری چند شاخصه در شرکت­های مهندسی و پیمانکاری نفت و گاز پتروشیمی، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، 1393.
[5]     بوشهری، علیرضا، ارزیابی و پیش‌بینی تکنولوژی، مؤسسه مطالعات راهبردی آینده، 1391.
[6]     لی، چانگ یونگ؛ هان، جئون جئونگ؛ یونگ تائی، پارک؛ همکاران، رصد تغییرات تکنولوژی برپایه مدلسازی شبکه­ای: رویکردFCA ، مجله پیش بینی تکنولوژی و تغییر اجتماعی، دوره 78، شماره 4، 2011.
[7]     حنا فروش، علیرضا؛ ارائه الگویی جهت انتخاب ارزش مناسب انتقال تکنولوژی و شناسایی عوامل موثر برآن با مدل­های تصمیم­گیری چندمعیاره در صنعت ترانسفورماتورسازی، پایان­نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، 1395.
[8]     خراسانی طرقی، حامد؛ "بررسی مفاهیم تکنولوژی و مدیریت تکنولوژی"، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت اجرایی، 1393.
[9]     خمسه، عباس؛ علیمرادیان، محیا؛ "ویژگی و اهمیت مراکز توسعه و نوآوری و مدیریت آنها"، فصلنامه توسعه تکنولوژی، شماره پانزده، پاییز 1389، صص 32-25.
[10]  خوش­بینی، فرناز؛ پایتختی اسکوئی، سید علی؛ "مدیریت تکنولوژی و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب در حال توسعه"، کنفرانس بین­المللی جهت­گیری­های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، تبریز، 1394.
[11]  رادفر، رضا؛ عباس، خمسه؛ مدیریت تکنولوژی، انتشارات علمی و فرهنگی، 1395.
[12]  سرمدی، یاسمن؛ خمسه؛ عباس، طراحی الگوی مدیریت تکنولوژی در صنعت نیروگاهی(تحقیق موردی: شرکت مهندسی مپنا بویلر)، پایان­نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، 1395.
[13]  صفری، عبدالله؛ محمدی، صادق؛ "استفاده از تصمیم­گیری کمی در انتخاب بهینه­ترین روش پیش­بینی تکنولوژی"، نهمین کنفرانس بین­المللی مدیریت، تهران، گروه پژوهشی صنعتی آریانا، 1390.
[14]  صفرلو، احسان؛ نظری، آرزو؛ "نقش تکنولوژی در عوامل رفاهی به منزله شاخصه­ای برای طراحی پوسته ساختمان"، اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین، 1394.
[15]  ضیاء الدینی، طاهره؛ مطهری­نژاد، حسین؛ "نقش مدیریت تکنولوژی در کارآفرینی قرن 21" ،کنفرانس بین­المللی مدیریت در قرن 21، تهران، ۱۳۹۳.
[16]  فیض­آبادی، مریم؛ نمازی قدیم، محمدحسین؛ داودآبادی فراهانی، محمدحسین؛ "چارچوب کلی مدیریت در سیر تکاملی تکنولوژی"، کنفرانس بین­المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع، تهران، موسسه مدیران ایده­پرداز پایتخت ویرا، 1394.
[17]  قاسمیان، عاطفه؛ "رقابت­پذیری صنعتی"، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، معاونت بررسی های اقتصادی،1394.
[18]  قنبری نژاد اسفقن سری، مجید؛ محمدی آلمانی، امین؛ "بررسی تاثیر مدیریت تکنولوژی و تحقیق و توسعه(مدیریت نوآوری جامع) بر عملکرد سازمان از لحاظ نوآوری و کیفیت"، نشریه  ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، پاییز 1391، دوره  2، شماره 2، صص 18-1.
[19]  قویدل، راحله؛ "مدیریت تکنولوژی، تحقیق وتوسعه"، سومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت، 1393.
[20]  قهرمانی، محمد؛ "بررسی تأثیر مدیریت تکنولوژی و تحقیق و توسعه بر عملکرد سازمان از لحاظ نوآوری و کیفیت"، دومین همایش ملی و دومین همایش بین­المللی مدیریت و حسابداری ایران، همدان، دبیرخانه دائمی همایش، 1394.
[21]   نوریان، سیدحسن؛ آدمیت، بهاره؛ "به­کارگیری موثر فرایند مدیریت تکنولوژی، عامل اصلی موفقیت در پروژه­های فناوری اطلاعات"، همایش علوم و مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنت آباد، 1395.
[22]  نوریان، سیدحسن؛ آدمیت، بهاره؛"به­کارگیری موثر فرایند مدیریت تکنولوژی"، همایش ملی علوم مهندسی و کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، 1393.
[23]  ورع، احمدرضا؛ همتی، محمدامین؛ "طراحی مدل مدیریت دانش پروژه های کلان با رویکرد مدیریت تکنولوژی و مهندسی سیستم در سازمان های پروژه محور (مطالعه موردی: یک سازمان منتخب)کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت، 1395.
[24]  یاراحمدی خراسانی، مهدی؛"مدیریت تکنولوژی و مدل­های آنhttp://www.modiryar.com/index-general/ceo-articles/5465-1392-07-08-06-49-44.html،1392.
[25] Amasak, Kakuro; “Management Technology Principle: Surpassing”, procedia technology, Vol. 16, pp. 1135-1145, 2014.
[26] JBatz, F.; JPeters, K.; Janssen, W.;The influence of technology characteristics on the rate and speed ofadoption”, Agricultural Economics, Vol. 21, Issue 2, pp. 121-130, 2010.
[27] Cheong, Hee-Woon; ”Management of Technology Strategies Required for Major  Semiconductor Manufacturer to Survive in Future Market”, Procedia Computer Science, Vol. 91, pp. 1116-1118, 2016.
[28] Cho, J.; Lee, J.; “Development of a new technology product evaluation model for assessing commercialization opportunities using Delphi method and fuzzy AHP approach”, Expert Systems with Applications, Vol. 40, Issue 13, 2013, pp. 5314–5330.
[29] Drejer, A.;“The discipline of management of technology, based on considerations related to technology”, Technovation, Vol. 17, Issue 5, 1997, pp. 253-265.
[30] Gaynor, ”Technology Management: A Process Approach”, Journal of Engineering Manufacture, Vol. 9, pp. 347-356, Boer, 2010.
[31] Kropsu-Vehkapera, Hanna; Haapasal, Harri; Rusanen, Jukka-Pekka; “Analysis of Technology Management Functions in Finnish High Tech Companies”, The Open Management Journal, Vol. 2, 2009, pp. 1-10.
[32] Yu, Peng; lee, Jang hee; ”A hybrid approach using two-level SOM and combined AHP rating and AHP/DEA-AR method for selecting optimal promising emerging technology”, Expert system with application, Vol. 40, Issue 1, 2015, pp. 300-314.
[33] Phaal; et al.;Tools for technology management:an academic perspective”, Technovation, Vol. 17, Issue 8, 2005, pp. 417-426.
[34] Schuh, Günther a; Kra mer, Linda; “Cybernetic Approach for Controlling Technology Management Activities, Laboratory for Machine Tools and Production Engineering”, RWTH Universtiy Aachen, Steinbachstr, 19, 52074, 2016.
[35] Shen, Y C.; Chang, H.; Lin, G.; Yu, H.; ”A hybrid selection method for emerging technology”, Technological Forecasting and Social Change, Vol. 77, 2010, pp. 151–166.
[36] Syryamkin V.I.; Syryamkina E.G.; ”Technology Management as a Tool of Innovative Strategy of Education and Cognitive Management”, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2014, pp. 468 – 471.
[37] Tohidi, Hamid; ”Review the benefits of using value engineering in information technology project management”, World Conference on Information Technology, 2011.
[38] Yanvarev, I.A.; Vanyashov, A.D, Krupnikov, A.V.; ”Thermal management technologies development for the gas  transport on the  gas- main pipeline”, International Conference on Oil and Gas Engineering, 2015.