نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حمل و نقل و ترافیک در بخش تدوین نقشه راه پروژه CVT

2 کارشناس ارشد MBA در بخش تدوین نقشه راه پروژه CVT

چکیده

در این مقاله به متدولوژی تدوین نقشه راه توسعه فناوریارتباطات خودرویی در کشور پرداخته می‏شود. با توجه به پراکنده بودن دانش و شناخت موضوع در کشور، لازم است متدی نظام‌مند جهت تجمیع، ساختاربخشی و تجزیه و تحلیل این خرده دانش‌ها برای ترسیم آینده فناوری کشور در زمینه ارتباطات خودرویی بکار گرفته شود. متدی که علاوه بر در نظر گرفتن روندهای فناوری جهانی، به مسائل ویژه حمل‌و‌نقل کشور نیز توجه داشته و جهت‌گیری مناسبی جهت بهبود معضلات ویژه ایران،نظیر مسئله ایمنی جاده‌ای داشته باشد. در این مقاله در ابتدا به کلیاتی در خصوص تدوین نقشه راه فناوری پرداخته، مزایای آن تشریح، و الگوهای عمومی آن شناسایی شده است. همچنین در این بخش یک مدل مفهومی برای توسعه نقشه راه فناوری ارائه شده است. سپس انواع متدهای توسعه نقشه راه فناوری شناسایی و بررسی شده است و بر اساس معیارهایی متد پیشنهادی برای پروژه ارتباطات خودرویی ارائه شده است. در بخش آخر متد S-Plan بعنوان متد انتخابی مورد تشریح بیشتر قرار گرفته و خصوصیات و شیوه انجام آن با جزئیات بیشتر ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Developing a Roadmap for the Connected Vehicle Technology and Proposing a Specific Methodology

چکیده [English]

This paper investigates the methodologies of roadmap development for CVT in Iran. Since the knowledge of CVT roadmap development is not integrated, we required a method to collect structure and analyze this unclassified knowledge in order to define the future of CVT. This method has to consider both global trends and national transportation issues and also provides appropriate approaches to improve the specific issues of the country such as road safety. In this paper the common methods of roadmap development for CVT have been explained, following a description of the advantages of applying a roadmap and the identification of the general patterns. A conceptual model has also been proposed for developing the roadmap of the technology. Then various methods have been identified and investigated, and according to some criteria a method has been proposed for the CVT project. In the end S-plan method as the selected method has been described and the features of this method have been explained in details.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Roadmap
  • Technology Roadmap
  • methodology
  • CVT