نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

وقوع بحران همهگیر نظیرکرونا ویروس، بقای شرکتهای تولیدی و به خصوص بخش صنعت را در مقیاس جهانی تهدید می‌کند که نتایج ویرانگر اجتماعی و اقتصادی را برای بخش تولید در پی خواهد داشت. در این مقاله راهکارها و استراتژی‌های پاسخ به بحران در زمان بحران کرونا در بخش تولید و صنعت را مورد بررسی قرار خواهیم داد و استراتژی‌هایی را برای بخش تولید در کشور ایران پیشنهاد خواهیم داد. با توجه به جدیدترین گزارش‌های داخلی و خارجی، استراتژیهای پاسخ به بحران کرونا ویروس در بخش صنعت و تولید، ازگزارشات (گروه مشاوران مکنزی ،کتاب اقتصاد در زمان کووید 19، گزارش دکتر دلاوری از دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران و...) استخراج شده است. لذا بدین منظور از تجزیه و تحلیل توصیفی و تحلیل محتوا برای تحقیق حاضر استفاده شده است . با توجه به تحلیل محتوا حدود ده گزارش مهم و کلیدی مورد بررسی واقع شد و هفت طبقهبندی مهم در بخش استراتژی‌های پاسخ به بحران در بخش صنعت و تولید ارائه گردید. این هفت طبقه بندی شامل بخش‌هایی مانند آسیب‌های بخش تولید و صنعت ، ضربات سه گانه به بخش تولید، ارائه یک چارچوب برنامه اقدامات استراتژیک در زمان بحران ،استراتژی‌های تاب‌آوری کسب وکارهای تولیدی و استراتژی‌های پاسخ به بحران خواهد بود. بر همین اساس چهار استراتژی در زمان بحران حائز اهمیت می‌باشد که عبارتند از : استراتژی (عقب نشینی ، پشتکار (استقامت) ، نوآوری و خروج. آگاهی از این استراتژی‌ها و پاسخ ها پیامدهایی را هم برای مدیران و هم برای محققان استراتژی در پی خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Crisis Response Strategies during the Coronavirus Crisis (COVID- 19) in the Production and Industry Sector

نویسنده [English]

  • seyyed ghasem salimi zaviyeh

student Industrial Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University,Tehran,Iran

چکیده [English]

The prevalence of a pervasive crisis such as Coronavirus threatens the survival of manufacturing companies, especially the industry sector, on a global scale, that results in devastating social and economic consequences for the production sector. In the present paper, we investigate the crisis response strategies and solutions during the Coronavirus crisis in the production and industry sector and recommend some strategies for the production sector in Iran. According to the latest national and international reports, the Coronavirus crisis response strategies in the production and industry sector have been extracted from the reports (McKinsey Consulting Group, Economy in the Time of COVID-19 Book, Report presented by Dr. Delavari from the Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, etc.). Therefore, the descriptive analysis and content analysis were used for the present research. Considering the content analysis, about 10 important and key reports were investigated and 7 important classifications in the crisis response strategies section in the production and industry sector were presented. These 7 classifications include damage to the production and industry sectors, triple blows to the production sector, a framework for the strategic crisis measures program, production business resilience strategies, and crisis response strategies. Accordingly, 4 strategies are of significant importance in the time of crisis, including retreat, perseverance (endurance), innovation, and exit strategies. Being aware of these strategies and responses will have implications for both managers and strategy researchers

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategy
  • Crisis
  • COVID-19
  • Production and Industry
  • Strategic crisis measures program
[1]    معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت و مرکز تحقیقات آینده نگری و نوآوری سلامت؛ اقتصاد در زمان کووید 19، ترجمه و خلاصه­سازی کتاب Economics in the time of Centre for Economic Policy Research(CEPR -19COVID).
[2]    میرجلیلی، فاطمه؛ بهادری، بابک؛ شجاعی، سعید؛ صادق احمدی، مهدی؛ درباره مقابله با شیوع ویروس کرونا: بررسی ظرفیتهای تولیدی کشور در مواجهه با ویروس کرونا و آثار شیوع این ویروس بر بخشهای صنعت، معدن و پتروشیمی ایران، مطالعات انرژی، صنعت و معدن، 1398.
[3]    گروه اقتصاد دانش بنیان؛ بررسی چالش­ها و فرصت­های کرونا برای اقتصاد ایران: سناریوهای محتمل و پیشنهادهای سیاستی، پژوهشکده مطالعات فناوری، 1399.
[4]    داوری، علی؛ پنج راهبرد تاب­آوری کسب­وکار در شرایط بحران کرونا، گزارش دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، 1399.
[5]    داوری، علی؛ 30 چالش پیش­روی کسب­وکارها در بحران کرونا، دانشکده کارافرینی دانشگاه تهران، ویراست اول، اردیبهشت 99.
[6]    مرکز تخصصی توسعه کسب­وکار اتاق، مرکز آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق(متسا) اصفهان؛ صنعت در عصر کرونا چه کنیم؟ چگونه با آن خود را تطابق دهیمراه حل مکنزی، 15 فروردین 1399.
[7]    اسدی؛ علی آبادی؛ ولی­پور؛ راهبرد شرکت های زنجیره تامین صنعت برق ایران در مقابله با کرونا، سندیکای صنعت برق ایران، اردیبهشت 99.
[8]    Wenzel, M.; Stanske, S.; Lieberman, M. B.; “Strategic responses to crisis”, Strat Mgmt J., Vol. 41, Issue V7–V18, 2020.
[9]    Hwee, Hoon Tan; Hai, Hui See; “Strategic Reorientation and Responses to the Asian Financial Crisis: The Case of the Manufacturing Industry in Singapore”, Asia Pacific Journal of Management, Springer, Vol. 21, Issue 1_2, pp. 189-211, March 2004.
[10] Simons, Greg; “The International Crisis Group and the manufacturing and communicating of crises”, Third World Quarterly, Vol. 35, Issue 4, pp. 581-597, 2014.
DOI:10.1080/01436597.2014.924062
[11] Legewie, Jochen; “Manufacturing Strategies for Southeast Asia after the Crisis: European, US and Japanese Firms”, Business Strategy Review, Vol. 10, Issue 4, pp 55-64, 1999.
https://doi.org/10.1111/1467-8616.00119.
[12] Tikici, M.; Omay, E.; Derin, N.; NurSeçkin, S.; Cüreoğlu, M.; “Operating turnaround strategies during crisis periods: a research on manufacturing firms”, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol. 24, pp. 49-60, 2011.
[13] Fink, A.; “Conducting research literature reviews: From paper to the Internet”, Sage, Los Angeles, CA, 2005.
[14] Meredith, J.; “Theory building through conceptual methods”, International Journal of Operations & Production Management, Vol. 13, No. 5, pp. 3-11, 1993.
[15] Seuring, S.; Gold, S.; “Conducting content-analysis based literature reviews in supply chain management”, Supply Chain Management: An International Journal, Vol. 17, No. 5, pp. 544-555, 2012.
[16] Hirt, Martin; Smit, Sven; Bradley, Chris; Uhlaner, Robert; Mysore, Mihir; Atsmon, Yuval; Northcot, Nicholas; “Strategy & Corporate Finance Practice Getting ahead of the next stage of the coronavirus crisis”, 2020.
[18] Auria, G.; de semt, A.; Leadership in a crisis: Responding to the coronavirus outbreak and future challenges, McKinsey&Company, 2020.
https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/leadership-in-a-crisis-responding-to-the-coronavirus-outbreak-and-future-challenges.
[19] Gartenberg, C.; “Do parents matter? Effects of lender affiliation through the mortgage boom and bust”, Management Science, Vol. 60, Issue 11, pp. 2776–2793, 2014.
DOI: 10.1287/mnsc.2014.1944.
[20] de Figueiredo, R. J. P.; Feldman, E. R.; Rawley, E.; “The costs of refocusing: Evidence from hedge fund closures during the financial crisis”, Strategic Management Journal, Vol. 40, Issue 8, pp. 1268–1290, 2019.
DOI: 10.1002/smj.3026.
[21] Ndofor, H. A.; Vanevenhoven, J.; Barker, V. L.; “Software firm turnarounds in the 1990s: An analysis of reversing decline in a growing, dynamic industry”, Strategic Management Journal, Vol. 34, Issue 9, pp. 1123–1133, 2013.
DOI: 10.1002/smj.2050.
[22] Wenzel, M.; “Path dependence and the stabilization of strategic premises: How the funeral industry buries itself”, Business Research, Vol. 8, Issue 2, pp. 265–299, 2015.
DOI: 10.1007/s40685-015-0021-4
[23] Stieglitz, N.; Knudsen, T.; Becker, M. C.; “Adaptation and inertia in dynamic environments”, Strategic Management Journal, Vol. 37, Issue 9, pp. 1854–1864, 2016.
DOI: 10.1002/smj.2433.
[24] Chakrabarti, A.; “Organizational adaptation in an economic shock: The role of growth reconfiguration”, Strategic Management Journal, Vol. 36, Issue 11, pp. 1717–1738, 2015.
DOI: 10.1002/smj.2309.
[25] Li, S.; Tallman, S.; “MNC strategies, exogenous shocks, and performance outcomes”, Strategic Management Journal, Vol. 32, Issue 10, pp. 1119–1127, 2011.
DOI: 10.1002/smj.918.
[26] Cuervo-Cazurra, A.; Doz, Y.; Gaur, A.; “Skepticism of globalization and global strategy: Increasing regulations and countervailing strategies”, Global Strategy Journal, Vol. 10, Issue 1, pp. 3–31, 2020.
DOI: 10.1002/gsj.1374.
[27] Reymen, I. M. M. J.; Andries, P.; Berends, H.; Mauer, R.; Stephan, U.; van Burg, E.; “Understanding dynamics of strategic decision making in venture creation: A process study of effectuation and causation”, Strategic Entrepreneurship Journal, Vol. 9, Issue 4, pp. 351–379, 2015.
DOI: 10.1002/sej.1201.
[28] Wenzel, M.; Cornelissen, J. P.; Koch, J.; Hartmann, M.; Rauch, M.; “(Un)Mind the gap: How organizational actors cope with an identity–strategy misalignment”, Strategic Organization, Vol. 18, Issue 1, pp. 212–244, 2020.
DOI: 10.1177/1476127019856524
[29] Oh, C. H.; Oetzel, J.; “Multinationals' response to major disasters: how does subsidiary investment vary in response to the type of disaster and the quality of country governance?”, Strategic Management Journal, Vol. 32, Issue 6, pp. 658–681, 2011.
DOI: 10.1002/smj.904.