نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسنده

رئیس هیات علمی

چکیده

مدیریت منابع انسانی (HRM)در سازمان‌های پروژه‌محور یک موضوع نسبتا جدید است که به دلیل تاثیر در چگونگی جذب و به‌کارگیری نیروی انسانی نقش محوری در فرایندهای سازمانی دارد. از طرفی نحوه سازماندهی در قالب پروژه‌محوری، ساختاری را در سازمان اعمال می‌کند که مناسب برای دانش‌افزایی و یکپارچگی دانش برای حل مسائل پیچیده است. از این‌رو پژوهشگران سازمانی نه فقط بر جنبه‌های مثبت سازمان پروژه‌محور تاکید دارند بلکه به نوع خاص مدیریت منابع انسانی که از آن طریق برای سازمان مفروض است توجه خاص دارند. با توجه به اهمیت این موضوع، در این مقاله سعی می‌شود تا ساختار و جایگاه منابع انسانی در سازمان‌های پروژه‌محور با رویکردی جدید و با تبیین ادبیات موضوع در حوزه‌های پروژه و سازمان‌های پروژه‌محور، مدیریت منابع انسانی در سازمان‌های پروژه‌محور، نقش‌های کلیدی بازیگران در چهاروجهی منابع انسانی، ساختار و تشکیلات منابع انسانی در اینگونه سازمان‌ها به صورت علمی تحلیل شود. همچنین نکات راهبردی و پیشنهادهای پژوهشی برای استقرار مدیریت منابع انسانی در سازمان‌های مشابه در کشور ارائه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Strategic analysis of structural pattern and placement of human resource management in project-based organizations

چکیده [English]

Human resource management (HRM) in project-based organization is relatively a new subject, which due to its effect on recruitment and deployment of human resources, has a critical role on developing organizational processes. On the other hand, the way of organizing in the form of projectification, has exerted different structures in the organization, which are suitable for maximizing and integrating knowledge for solving complex problems. Hence organizational researchers, not only emphasize the positive aspects of project-based organizations, but also consider special kind of human resource management applicable to this kind of organizations.
Therefore, it is the purpose of this paper to analyze structure and placement of human resource management (HRM) in project-based organizations with a new approach by defining various fields of project and project-based organization, HRM in project-based organizations, key player roles in HR quadriad and HRM structures in these kinds of organizations. This paper also concludes some strategic guidelines and suggestions for the establishment of HRM in project based organizations in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • human resource management
  • Project- based organization
  • Line manager
  • Project manager
  • Project member
  • HR units and people