نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه تطبیقی دانشگاه علامه طباطبایی(ره)

2 عضو هیات علمی پژوهشکده توسعه تکنولوژی

چکیده

پرسش از ویژگی‌های هر موجودی منطقا مؤخر از پرسش از چیستی آن بوده و بدیهی است دانستن هویت هر موجودی حدود و ثغور چگونگی مواجهه با آن را مشخص می‌سازد. تصور رایج از فناوری نگاه ابزاری است. گرچه تکنیک برآمده از علم است اما هم اینک موجودیتی کاملا فرهنگی دارد و اساسا تجسم فرهنگ مدرن است. ملاحظه‌ پیامدهای تکنولوژی دو فایده دارد: اول آن‌که ضرورت شناخت آن را آشکار می‌سازد و دوم خطرات آن را هویدا ساخته و به شناسایی راهکارهای مقابله کمک می‌رساند. این مقاله ضمن ارائه مطالبی در خصوص شناخت فناوری از منظر فلسفی، به تهدیداتی که برای انسان به لحاظ وجودی ایجاد می‌کند ، می‌پردازد و در نهایت با توسل به دو دسته راهکار: عاجل یا کوتاه مدت و آجل یا درازمدت خطر عمده‌ی آن را می‌کاهد. هنر به خاطر باروری خلاقانه‌ی خود و حیات معقول به عنوان حیاتی هدفدار که تلاش می‌کند تا حد امکان همه‌ی استعدادهای بشر را شناسایی کرده و به فعلیت برساند، از مهم‌ترین راهکارهایی هستند که از تهدیدات فناوری می‌کاهند.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Technology Recognition and how to deal with technology threats

نویسنده [English]

  • Khosrow Taee 2

1

2

چکیده [English]

In order to ask about the characteristic of any object logically we should first ask about the essence of that object. It is obvious that perception of object identity will give a better conditions facing with that thing. The usual imagination of technology is instrumental view; although, the technique is driven from the science, but it is essentially based on modern culture. Consideration of technology consequences have two effects, first it appears that its knowledge is necessary. Secondly, it shows its danger and it will help to deal with technique. The major threat is that the technology domination will destroy the human’s existence. In fact, the human being does not feel his essence nowadays. In this article, we submit some subjects regarding technology knowledge from philosophical view and interpret some technology threats for human being. Finally, we introduce two solutions (short term and long term) to decline technology threats. “Art” and “Reasonable life” are the major solutions that reduce technology threats.

کلیدواژه‌ها [English]

  • technology
  • Technique
  • Threats
  • nature
  • reasonable life