نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی کرج

2 مرکز آموزش بازرگانی کرج

چکیده

امروزه رقابت روزافزون جهانی، از بسیاری صنایع فرصت تحقیقات بنیادی و پایه ای را گرفته است، به همین دلیل بیشتر شرکت ها مجبورند فقط به تحقیقات بحرانی و مورد نیاز دست بزنند. ارتباطات جهانی، همگانی شدن بسیاری از علوم و دانش ها و امکان بیشتر و راحت تر خریدن دانش از صاحبان آن، لزوم دوباره کاری در تحقیقات و ایجاد دانش های جدید را از بین برده است. برای تولید دانش، پول هزینه می شود. در حالی که فرآیند توسعه و نوآوری، از دانش تولید شده، پول و ثروت می آفریند و منجر به توسعه فناوری و اقتصاد می شود. در این مقاله سعی داریم تا ضمن معرفی توسعه و نوآوری، به بیان اهمیت آن در توسعه فناوری و اقتصاد بپردازیم. همچنین تفاوت بین تحقیق، توسعه و نوآوری و مراکز آنها و نیز ویژگی های منابع انسانی مورد نیاز این مراکز را مورد بررسی قرار داده و در ادامه به برخی نکات مهم که در مدیریت این واحدها مؤثر می باشد، خواهیم پرداخت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The feature and importance of the development and innovation centers and their management

چکیده [English]

Nowadays, the world ever-increasing competition has prevented many industries from the basic and fundamental research opportunity; for this reason, most of the companies have to undertake only the critical and required researches. World communications, generalization of many sciences and knowledge, and the more possibility and comfort in purchasing from their owners, remove the necessity of doing over the researches and generating new knowledge. Money is allocated for knowledge production while the development and innovation process make money and wealth resulting in the development of technology and economy. In this article, along with the introduction of development and innovation, we proceed to state their importance in the development of technology and economy. Thus, the difference among research, development and innovation and their centers along with the features of their required human resources are studied; the subject is followed by some important points which are effective in management of these units

کلیدواژه‌ها [English]

  • Research
  • development
  • Innovation
  • technology