نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسنده

پژوهشگاه مطالعات علوم انسانی

چکیده

با وجود گذشت بیش از یکصد سال از کشف و استخراج نفت به صورت صنعتی در کشورمان، هنوز ما به سطح قابل قبول از فناوری بومی این صنعت دست نیافته ایم. این مقاله در پی پاسخ به چرایی این پدیده، دو عامل به هم پیوسته فقدان بستر فرهنگی و رویکرد مناسب در سیاستگذاری (کلان و بخشی) را به عنوان شرط لازم بومی سازی مورد بحث و کاوش قرار داده است و در پایان راهبردها و راهکارهایی برای ایجاد و تحقق این شرط ارائه کرده است. به دلیل تطویل مباحث، مقاله در دو قسمت جداگانه تدوین شده است که در قسمت اول پس از بررسی، مفاهیم فقدان بستر فرهنگی مناسب مورد بررسی قرار گرفته است و در این قسمت، سیاستگذاری نامناسب مورد بررسی قرار می گیرد و راهکارهایی برای تسهیل فرآیند بومی سازی ارائه می گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The challenges and tactics of indigenization in oil industry (2): unsuitable policy making

چکیده [English]

Despite over a hundred years past of its discovery and industrial extraction in our country, we have not yet reached to an acceptable level of indigenized technology in oil industry. In order to find the reason of this phenomenon, this article has considered and discussed the cultural ground and suitable approach in (macro and micro) policy making as two interrelated factors which are the necessary conditions in indigenization; finally, the strategies and tactics to create and realize those conditions are presented. The article has been compiled in two separate parts because of the lengthy subjects. In the first part, the lack of suitable cultural ground was discussed after studying the concepts. In this part, unsuitable policy making is studied, and some tactics are presented in order to facilitate the indigenization process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Indigenization
  • oil industry
  • cultural ground
  • Policy Making