نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشگاه خلیج فارس

3 دانشگاه صنعت نفت اهواز

چکیده

با انتظاری که از آینده منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس میرود، مسئله توزیع انرژی الکتریکی برای انواع صنایع بالا دستی و پایین دستی موجود در منطقه علی الخصوص مدیریت آن، میتواند با چالش های جدی روبرو شود. استفاده از فناوری های جدید و روزآمد در سیستم های اتوماسیون توزیع به عنوان یکی از ابزارهای اساسی در خصوص حل این مسئله هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ تکنیکی می تواند بسیاری از معضلات مرتبط با توزیع را حل کرده و با ارائه راه حلهایی میتوان از رخداد مجدد مشکلات حادث شده در منطقه پارس جنوبی در ارتباط با توزیع انرژی الکتریکی در مسائل متناظر حوزه پارس شمالی جلوگیری نمود ضمن اینکه استفاده از این گونه فناوری ها میتواند گام مؤثری در جهت تأمین زیرساخت های شهر الکترونیک باشد. طرح های اتوماسیون اهدافی چون کاهش تلفات، فروش بیشتر انرژی توزیع نشده، کاهش هزینه کار نیروی انسانی، شناسائی استفاده کنندگان غیر مجاز برق، کشف سریع محل عیب و مانور از راه دور را دنبال میکند. علاوه بر مزایای فنی، اعمال این سیستم دارای سودآوری اقتصادی بوده که مجموعاً بستگی به انتخاب صحیح تابع عملکردی و اجزای تشکیل دهنده آن متناسب با معیارهای فنی و اقتصادی شبکه توزیع مورد آزمایش دارد. در این مقاله به بررسی های دقیقی از وضعیت اتوماسیون سیستم برق رسانی منطقه ویژه به عنوان قلب سیستم توزیع، می پردازیم و نهایتاً با ارائه راه حل هایی به حل مشکلات موجود خواهیم پرداخت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Electrical distribution automation system in Pars Special Economic Energy Zone (PSEEZ)

چکیده [English]

Expecting the future of the Pars Special Economic Energy Zone, the problem of electrical energy distribution and specially its management for all kinds of the present upstream and downstream industries in the zone may face serious challenges. Many of the problems related to distribution may be resolved economically and technically by using the new technologies in distribution automation systems as one of the main tools in solving such problem. By offering some solutions the problems of electrical energy distribution occurred in the South Pars Zone can be prevented happen in the North Pars Zone. In addition, using such technologies is an effective step towards supplying electronic city infrastructures. The aims such as power loss reduction, higher sale of the undistributed energy, reduction of workforce expenses, identification of unauthorized electricity consumers, quick detection of fault location, and remote monitoring are pursued by automation designs. Besides the technical privileges, the implementation of this system has economic benefits depending on the correct selection of performance function and its components based on the technical and economic criteria of the distribution network under examination. In this paper, we discuss the current situation of the electrical distribution automation system of this special zone, and then we provide some solutions for solving the current problems. In this article, we proceed to evaluate precisely the state of the electrical distribution automation system of the special zone as the heart of the distribution system, and finally by presenting some solutions we pay attention to the present problems

کلیدواژه‌ها [English]

  • Distribution network
  • automation distribution system
  • Pars Special Energy Economic Zone