نوع مقاله: مقاله ترویجی

نویسندگان

1 گروه مدیریت صنعتی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی کرج

3 هییت علمی دانشگاه ازاد کرج

چکیده

مدیریت تکنولوژی در واقع مدیریت سیستمی است که خلق، کسب و به‌کارگیری تکنولوژی را ممکن می‌سازد و شامل مسئولیتی است که این فعالیت‌ها را در راستای خدمت به بشر و برآورده ساختن نیازهای مشتری قرار می‌دهد. هدف این پژوهش ارزیابی عملکرد مدیریت تکنولوژی در شرکت مپنا بویلر می باشد. لذا این پژوهش از حیث هدف کاربردی و از نوع روش توصیفی – پیمایشی می باشد، در این پژوهش از مدلی با 6 عامل، 12بعد و 36 شاخص که برازش آن با Smart Pls مورد تایید قرار گرفته، استفاده شده است. برای رتبه‌بندی شاخص های عملکردی وضعیت موجود مدیریت تکنولوژی از فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP ) و نرم افزار Super Decisionبهره برده ایم. نتایج ANP نشان دهنده آن است که در مدیریت تکنولوژی عامل انتشار در رتبه اول و عوامل اکتساب، توسعه وبهبود، شناسایی وگزینش، بهره برداری و حفاظت، به ترتیب در رتبه های بعدی از نظر خبرگان شرکت قرار دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

ارزیابی عملکرد مدیریت تکنولوژی و رتبه بندی شاخص های عملکردی وضعیت موجود در شرکت مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا

نویسندگان [English]

  • yasaman sarmadi 1
  • fereydon ohadi 3

1 student of Ms. c

3 faculty member

چکیده [English]

مدیریت تکنولوژی در واقع مدیریت سیستمی است که خلق، کسب و به‌کارگیری تکنولوژی را ممکن می‌سازد و شامل مسئولیتی است که این فعالیت‌ها را در راستای خدمت به بشر و برآورده ساختن نیازهای مشتری قرار می‌دهد. هدف این پژوهش ارزیابی عملکرد مدیریت تکنولوژی در شرکت مپنا بویلر می باشد. لذا این پژوهش از حیث هدف کاربردی و از نوع روش توصیفی – پیمایشی می باشد، در این پژوهش از مدلی با 6 عامل، 12بعد و 36 شاخص که برازش آن با Smart Pls مورد تایید قرار گرفته، استفاده شده است. برای رتبه‌بندی شاخص های عملکردی وضعیت موجود مدیریت تکنولوژی از فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP ) و نرم افزار Super Decisionبهره برده ایم. نتایج ANP نشان دهنده آن است که در مدیریت تکنولوژی عامل انتشار در رتبه اول و عوامل اکتساب، توسعه وبهبود، شناسایی وگزینش، بهره برداری و حفاظت، به ترتیب در رتبه های بعدی از نظر خبرگان شرکت قرار دارند.

کلیدواژه‌ها [English]

  • تکنولوژی
  • مدیریت تکنولوژی
  • فرایند تحلیل شبکه ای
  • شرکت مپنا بویلر
  • صنعت نیروگاهی

[1]     اختیاری، صادق؛ مهرداد؛ محمدباقر محمدزاده و سیدمحمد حسینی،" مدیریت تکنولوژی و فناوری اطلاعات در آموزش و پرورش کشور های ایران و نیوزلند وسنگاپور"، اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی، ساری، شرکت علمی پژوهشی و مشاوره ای آینده ساز ، دانشگاه پیام نور نکا، ۱۳۹۴.

[2]     اجلی، مهدی؛ صفوی، رحیم، بیطرف، دول‌احمد، کریمی، تقی،" طراح مدل برنامه‌ریزی ریاضی پرومتی (PROMETHE)جهت انتخاب بهترین تکنولوژی (مورد مطالعه: شرکت صنعتی نوشین)"، دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران، بابلسر، دانشگاه مازندران،1388.

[3]     ایمانی آرمان، "رشد اقتصادی و نقش مدیریت تکنولوژی در توسعه اقتصادی"، ششمین همایش فرا منطقه ای پیشرفت های نوین در علوم مهندسی، ۱۳۹۲.

[4]     باغبان، شقایق، شناسایی و اولویتبندی عوامل سازمانی موثر بر انتخاب روش کسب تکنولوژی با  استفاده از تکنیک­های تصمیم­گیری چند شاخصه در شرکت­های مهندسی و پیمانکاری نفت و گاز پتروشیمی، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، 1393.

[5]     بوشهری، علیرضا، ارزیابی و پیش‌بینی تکنولوژی، مؤسسه مطالعات راهبردی آینده، 1391.

[6]     لی، چانگ یونگ؛ هان، جئون جئونگ؛ یونگ تائی، پارک؛ همکاران، رصد تغییرات تکنولوژی برپایه مدلسازی شبکه­ای: رویکردFCA ، مجله پیش بینی تکنولوژی و تغییر اجتماعی، دوره 78، شماره 4، 2011.

[7]     حنا فروش، علیرضا؛ ارائه الگویی جهت انتخاب ارزش مناسب انتقال تکنولوژی و شناسایی عوامل موثر برآن با مدل­های تصمیم­گیری چندمعیاره در صنعت ترانسفورماتورسازی، پایان­نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، 1395.

[8]     خراسانی طرقی، حامد؛ "بررسی مفاهیم تکنولوژی و مدیریت تکنولوژی"، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت اجرایی، 1393.

[9]     خمسه، عباس؛ علیمرادیان، محیا؛ "ویژگی و اهمیت مراکز توسعه و نوآوری و مدیریت آنها"، فصلنامه توسعه تکنولوژی، شماره پانزده، پاییز 1389، صص 32-25.

[10]  خوش­بینی، فرناز؛ پایتختی اسکوئی، سید علی؛ "مدیریت تکنولوژی و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب در حال توسعه"، کنفرانس بین­المللی جهت­گیری­های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، تبریز، 1394.

[11]  رادفر، رضا؛ عباس، خمسه؛ مدیریت تکنولوژی، انتشارات علمی و فرهنگی، 1395.

[12]  سرمدی، یاسمن؛ خمسه؛ عباس، طراحی الگوی مدیریت تکنولوژی در صنعت نیروگاهی(تحقیق موردی: شرکت مهندسی مپنا بویلر)، پایان­نامه کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، 1395.

[13]  صفری، عبدالله؛ محمدی، صادق؛ "استفاده از تصمیم­گیری کمی در انتخاب بهینه­ترین روش پیش­بینی تکنولوژی"، نهمین کنفرانس بین­المللی مدیریت، تهران، گروه پژوهشی صنعتی آریانا، 1390.

[14]  صفرلو، احسان؛ نظری، آرزو؛ "نقش تکنولوژی در عوامل رفاهی به منزله شاخصه­ای برای طراحی پوسته ساختمان"، اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین، 1394.

[15]  ضیاء الدینی، طاهره؛ مطهری­نژاد، حسین؛ "نقش مدیریت تکنولوژی در کارآفرینی قرن 21" ،کنفرانس بین­المللی مدیریت در قرن 21، تهران، ۱۳۹۳.

[16]  فیض­آبادی، مریم؛ نمازی قدیم، محمدحسین؛ داودآبادی فراهانی، محمدحسین؛ "چارچوب کلی مدیریت در سیر تکاملی تکنولوژی"، کنفرانس بین­المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع، تهران، موسسه مدیران ایده­پرداز پایتخت ویرا، 1394.

[17]  قاسمیان، عاطفه؛ "رقابت­پذیری صنعتی"، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، معاونت بررسی های اقتصادی،1394.

[18]  قنبری نژاد اسفقن سری، مجید؛ محمدی آلمانی، امین؛ "بررسی تاثیر مدیریت تکنولوژی و تحقیق و توسعه(مدیریت نوآوری جامع) بر عملکرد سازمان از لحاظ نوآوری و کیفیت"، نشریه  ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، پاییز 1391، دوره  2، شماره 2، صص 18-1.

[19]  قویدل، راحله؛ "مدیریت تکنولوژی، تحقیق وتوسعه"، سومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت، 1393.

[20]  قهرمانی، محمد؛ "بررسی تأثیر مدیریت تکنولوژی و تحقیق و توسعه بر عملکرد سازمان از لحاظ نوآوری و کیفیت"، دومین همایش ملی و دومین همایش بین­المللی مدیریت و حسابداری ایران، همدان، دبیرخانه دائمی همایش، 1394.

[21]   نوریان، سیدحسن؛ آدمیت، بهاره؛ "به­کارگیری موثر فرایند مدیریت تکنولوژی، عامل اصلی موفقیت در پروژه­های فناوری اطلاعات"، همایش علوم و مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنت آباد، 1395.

[22]  نوریان، سیدحسن؛ آدمیت، بهاره؛"به­کارگیری موثر فرایند مدیریت تکنولوژی"، همایش ملی علوم مهندسی و کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، 1393.

[23]  ورع، احمدرضا؛ همتی، محمدامین؛ "طراحی مدل مدیریت دانش پروژه های کلان با رویکرد مدیریت تکنولوژی و مهندسی سیستم در سازمان های پروژه محور (مطالعه موردی: یک سازمان منتخب)کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت، 1395.

[24]  یاراحمدی خراسانی، مهدی؛"مدیریت تکنولوژی و مدل­های آنhttp://www.modiryar.com/index-general/ceo-articles/5465-1392-07-08-06-49-44.html،1392.

[25] Amasak, Kakuro; “Management Technology Principle: Surpassing”, procedia technology, Vol. 16, pp. 1135-1145, 2014.

[26] JBatz, F.; JPeters, K.; Janssen, W.;The influence of technology characteristics on the rate and speed ofadoption”, Agricultural Economics, Vol. 21, Issue 2, pp. 121-130, 2010.

[27] Cheong, Hee-Woon; ”Management of Technology Strategies Required for Major  Semiconductor Manufacturer to Survive in Future Market”, Procedia Computer Science, Vol. 91, pp. 1116-1118, 2016.

[28] Cho, J.; Lee, J.; “Development of a new technology product evaluation model for assessing commercialization opportunities using Delphi method and fuzzy AHP approach”, Expert Systems with Applications, Vol. 40, Issue 13, 2013, pp. 5314–5330.

[29] Drejer, A.;“The discipline of management of technology, based on considerations related to technology”, Technovation, Vol. 17, Issue 5, 1997, pp. 253-265.

[30] Gaynor, ”Technology Management: A Process Approach”, Journal of Engineering Manufacture, Vol. 9, pp. 347-356, Boer, 2010.

[31] Kropsu-Vehkapera, Hanna; Haapasal, Harri; Rusanen, Jukka-Pekka; “Analysis of Technology Management Functions in Finnish High Tech Companies”, The Open Management Journal, Vol. 2, 2009, pp. 1-10.

[32] Yu, Peng; lee, Jang hee; ”A hybrid approach using two-level SOM and combined AHP rating and AHP/DEA-AR method for selecting optimal promising emerging technology”, Expert system with application, Vol. 40, Issue 1, 2015, pp. 300-314.

[33] Phaal; et al.;Tools for technology management:an academic perspective”, Technovation, Vol. 17, Issue 8, 2005, pp. 417-426.

[34] Schuh, Günther a; Kra mer, Linda; “Cybernetic Approach for Controlling Technology Management Activities, Laboratory for Machine Tools and Production Engineering”, RWTH Universtiy Aachen, Steinbachstr, 19, 52074, 2016.

[35] Shen, Y C.; Chang, H.; Lin, G.; Yu, H.; ”A hybrid selection method for emerging technology”, Technological Forecasting and Social Change, Vol. 77, 2010, pp. 151–166.

[36] Syryamkin V.I.; Syryamkina E.G.; ”Technology Management as a Tool of Innovative Strategy of Education and Cognitive Management”, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2014, pp. 468 – 471.

[37] Tohidi, Hamid; ”Review the benefits of using value engineering in information technology project management”, World Conference on Information Technology, 2011.

[38] Yanvarev, I.A.; Vanyashov, A.D, Krupnikov, A.V.; ”Thermal management technologies development for the gas  transport on the  gas- main pipeline”, International Conference on Oil and Gas Engineering, 2015.