نام

نام خانوادگی

رتبه علمی

سمت / سازمان

مهرنوش

بسته نگار

استادیار

استادیار پژوهشکده توسعه تکنولوژی

کیارش

فرتاش

استادیار

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

حسن

فارسیجانی

حمزه

امین طهماسبی

استادیار

استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی شرق، دانشگاه گیلان

محسن

شفیعی نیک آبادی

دانشیار

هییت علمی گروه مدیریت صنعتی دانشگاه سمنان

محسن

اکبری

دانشیار

مدیریت، ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

احمد

موسایی

سایر

پژوهشگاه صنعت نفت

مصطفی

صفدری رنجبر

سایر

پژوهشگر حوزه مدیریت فناوری و نوآوری-معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

حمیدرضا

عطائیان

استادیار

مدیر فنی پروژهCVT

رضا

سلامی

استادیار

دانشکده مدیریت د انشگاه علامه طباطبایی تهران

امراله

دهقانی

سایر

کارشناس/ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

جواد

سلطان زاده

سایر

دانشگاه علامه طباطبائی

مهرداد

حسینی شکیب

استادیار

گروه مدیریت صنعتی ، دانشکده حسابداری و مدیریت ، واحد کرج ، دانشگاه آزاد اسلامی ، کرج ، ایران

سید عباس

ابراهیمی

استادیار

استادیار دانشگاه سمنان

محمد هادی

حاذقی

دانشیار

دانشیار دانشگاه عالی دفاع ملی

علی

محقر

مرتضی

خاکزار بفروئی

دانشیار

پژوهشکده توسعه تکنولوژی

مهدی

خالقی

سایر

دانشجوی دکترای سیاست گذاری علم و فناوری در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران و پژوهشگر مرکز مطالعات مدیریت فناوری و نوآوری در سامانه های پیچیده صنعتی دانشگاه صنعتی شریف (کریتیمیکس)

محمد حسن

ملکی

دانشیار

دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه قم

عباس

خمسه

دانشیار

هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی کرج

آرمان

احمدی زاد

استادیار

حسین

عموزادخلیلی

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر

رضا

بندریان

استادیار

گروه توسعه کسب و کار، دپارتمان مدیریت فناوری، پژوهشگاه صنعت نفت

رضا

رادفر

دانشیار

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

مصطفی

ابراهیم پور

دانشیار

دانشگاه گیلان

خلیل

نوروزی

مربی

استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه امام حسین علیه السلام

فاطمه

حافظی

مربی

عضو هیات علمی سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف

محمدرضا

زاهدی

استادیار

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

هومن

شبابی

استادیار

عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی- غیر دولتی راه دانش بابل

جلال

نوری

مربی

هیات علمی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی شریف