فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی اهداف ذیل  را دنبال می کند:

  - ایجاد بستری مناسب جهت انتشار دستاوردهای محققین در زمینه توسعه تکنولوژی صنعتی

  - انتقال تجارب مدیران موفق در زمینه های مرتبط با موضوع توسعه تکنولوژی صنعتی

  - ترویج دانش و ارتقا سطح علمی مخاطبان در حوزه توسعه تکنولوژی صنعتی

 

پیرو تصمیم هیات تحریریه نشریه، ضوابط و چارچوب زیر برای تولید محتوای مقالات تعیین گردید. این نشریه مقالات پژوهشی در حوزه " توسعه تکنولوژی صنعتی" از حمله موارد  زیر را تحت پوشش قرا می‌دهد:

  • استراتژی توسعه تکنولوژی
  • سیاست ­های توسعه تکنولوژی
  • مدیریت توسعه تکنولوژی
  • متدولوژی­ های توسعه تکنولوژی
  • الگوی بومی توسعه تکنولوژی
  • آینده نگاری تکنولوژی
  • نظام توسعه تکنولوژی
  • نظام نوآوری ملی
  • مبانی نظری توسعه تکنولوژی از جنبه­ های مختلف (اقتصادی، حقوقی، اجتماعی، صنعتی، زیست محیطی و ...)
  • تاثیرات نظام­ های مختلف صنعتی بر توسعه تکنولوژی
  • بررسی نظام ­های حمایت از پژوهش و نوآوری در توسعه تکنولوژی
  • بررسی مدیریت دانش در توسعه تکنولوژی صنعتی
  • بررسی نقش اموزش عالی و دوره ­های کوتاه مدت، پودمانی، مهارتی در توسعه تکنولوژی
  • بررسی عملکرد مراکز پژوهشی کشور در توسعه تکنولوژی
  • بررسی نقش صنعت در توسعه تکنولوژی
  • بررسی نقش نهادهای ملی (بنیاد نخبگان، معاونت علمی و فناوری، دفتر همکاری­ ها، سازمان پژوهش­ ها و...) در توسعه تکنولوژی بومی
  • بررسی نقش بخش خصوصی در توسعه تکنولوژی بومی
  • بررسی نقش قانونگذاری در توسعه تکنولوژی
  • بررسی مسائل حقوق دارائی فکری در توسعه تکنولوژی
  • بررسی نظام اقتصادی و بازرگانی بر توسعه تکنولوژی
  • بررسی نقش فرهنگ ملی و اسلامی در توسعه تکنولوژی
  • بررسی مسائل منابع انسانی توسعه تکنولوژی
  • بررسی مسائل مربوط به استانداردها در توسعه تکنولوژی
  • بررسی مسائل جهانی شدن و توسعه تکنولوژی
  • برسی مسائل سیاسی و روابط بین ­الملل بر توسعه تکنولوژی
  • بررسی نقش صنایع دفاعی در توسعه تکنولوژی
  • ارزیابی یک تکنولوژی موردنظر
  • نقشه راه توسعه یک تکنولوژی موردنظر
  • تحلیل یک تکنولوژی موردنظر
  • نقد و بررسی یک تکنولوژی موردنظر
  • نقد و بررسی انتقال یک تکنولوژی موردنظر
  • روند توسعه یک تکنولوژی موردنظر
  • مطالعات موردی (case study) توسعه تکنولوژی مورد نظر و ارائه آموخته ­ها (lessons learned)
  • جریان شناسی توسعه تکنولوژی
  • فلسفه تکنولوژی
  • ایجاد تکنولوژی
  • فن بازار/ عرضه و تقاضای تکنولوژی
  • تجاری سازی تکنولوژی
  • انتشار تکنولوژی
  • مدیریت انتقال تکنولوژی
  • ارزیابی توانمندی تکنولوژیک کلی یا موردی در سطح ملی، بنگاه و شرکت
  • ارزیابی دانش فنی برای توسعه تکنولوژی در حوزه­ های مختلف
  • مباحث نوین در حوزه توسعه تکنولوژی