آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

مقالات منتشر شده (از سال 1398)
تعداد دوره‌ها 4
تعداد شماره‌ها 15
تعداد مشاهده مقاله 37461
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 26532
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 9 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 70 روز
متوسط زمان داوری 15 روز
متوسط زمان پذیرش 109 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 52 روز
درصد پذیرش 35 %