آدرس: تهران، خیابان آزادی، بلوار شهید اکبری، ضلع شمال غربی دانشگاه صنعتی شریف، خیابان شهید قاسمی، پلاک 71

شماره تلفن دفتر فصلنامه: 67641215

شماره دورنگار: 67641337

آدرس پست الکترونیکی: journal@jdsharif.ac.ir


فقط حروف (غیر عددی) را وارد وارد کنید.
CAPTCHA Image