فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی (JTD) - پرسش‌های متداول