مدلی برای پاردایم تولید اجتماعی

سید قاسم سلیمی زاویه؛ سعیده شمس

دوره 18، شماره 41 ، آذر 1399، ، صفحه 43-50

چکیده
  تغییر سازمان تولید و ساختار عملیاتی به یک ساختار غیر متمرکز و اجتماعی همیشه مد نظر بوده است . تحت روند رو به رشد شخصی سازی و اجتماعی شدن ، تولید اجتماعی یک شیوه فنی و تجاری در حال ظهور در الگوی شخصی سازی انبوه است که به مصرف کنندگان اجازه می دهد تا از طریق یکپارچه سازی فرآیندهای خدمات تولیدی بین سازمانی ، محصولات شخصی سازی شده و خدمات ...  بیشتر

استراتژی های پاسخ به بحران درزمان بحران (کووید 19) در بخش تولید و صنعت

سید قاسم سلیمی زاویه

دوره 18، شماره 39 ، فروردین 1399، ، صفحه 63-76

چکیده
  وقوع بحران همهگیر نظیرکرونا ویروس، بقای شرکتهای تولیدی و به خصوص بخش صنعت را در مقیاس جهانی تهدید می‌کند که نتایج ویرانگر اجتماعی و اقتصادی را برای بخش تولید در پی خواهد داشت. در این مقاله راهکارها و استراتژی‌های پاسخ به بحران در زمان بحران کرونا در بخش تولید و صنعت را مورد بررسی قرار خواهیم داد و استراتژی‌هایی را برای بخش تولید ...  بیشتر

مروری بر سیستم های تولید هوشمند و روندهای آینده

سید قاسم سلیمی زاویه

دوره 17، شماره 38 ، دی 1398، ، صفحه 13-24

چکیده
  تولید هوشمند که چهارمین انقلاب در صنعت تولید است.تولید هوشمند به دنبال ادغام روشهای پیشرفته تولید ، فناوریهای عملیاتی (OT) و فناوریهای اطلاعات و ارتباطات (ICT) برای ایجاد سیستمهای تولیدی با قابلیتهای بیشتر در کنترل هزینه و عملکرد است. تمایز اساسی سیستمهای تولید هوشمند در معماری آنها نهفته است ، که به عنوان شبکههایی از مؤلفههای تولید ...  بیشتر