نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 Research Institute of Petroleum Industry (RIPI)

2 کارشناسی ارشد برق - دانشگاه صنعتی شریف و کارشناس جهاد دانشگاهی شریف

3 پردیس فنی شهید عباسپور- دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

افزایش روزافزون تقاضای انرژی الکتریکی و محدودیت های تولید انرژی با استفاده از سوخت های فسیلی، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان را به استفاده از واحدهای تولید پراکنده ترغیب نموده است. با وجود تکنولوژی های متنوع در تولیدات پراکنده، محدودیت در سرمایه گذاری روی تمام این تکنولوژی ها به خاطر محدودیت در منابع ملی و وجود برخی الزامات برای انواع تولیدات پراکنده امری غیر قابل انکار است؛ از اینرو اولویت بندی تکنولوژی های برتر در کشور جهت سرمایه گذاری و همچنین مدیریت منابع مالی و تخصیص میزان مناسبی از منابع مالی به هر تکنولوژی از اهمیت خاصی برخوردار خواهد بود. هدف این مقاله در گام اول ارزیابی فاکتورهای جذابیت تکنولوژی های تولید پراکنده در کشور بوده و در گام بعد اولویت بندی و مدیریت سرمایه در حوزه ی تولیدات پراکنده است. در این روش پیشنهادی، با استفاده از تکنیک آنتروپی و روش تحلیل سلسله مراتبی که از روش های تصمیم گیری چند شاخصه است که برای مدیریت سرمایه در تولیدات پراکنده پیشنهاد شده است. از مزایای روش آنتروپی آسان نمودن تصمیم گیری برای تصمیم گیران در حل مسائل بزرگ و در نظر گرفتن عدم قطعیت تصمیم گیران در مسائل است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

New Approach for Investment Management and Financial Resource Allocation of DG technologies in Country Using EAHP Method

نویسندگان [English]

  • mohammad iman ghiasi 1
  • mohammad hossein als 2
  • mohsen kia 3

1 Research Institute of Petroleum Industry (RIPI).

2 Sharif University of Technology-ACECR Sharif University branch

3 University of Beheshti- College of Engineering Abbaspour

چکیده [English]

Distributed generation has recently become a common source of energy because of spreading of big cities, high cost of installing new power networks, placement issues and many other problems. There are various technologies in distributed generation but due to limitations in national resources and other obligations, setting an order of precedence for these technologies is of high importance the purpose of this paper is to analyze the appeal of distributed generation (DG) technologies assuming energy subsidies have been stopped by the government. This is a subject of multi-criteria decision making which could be solved by various decision techniques. Analytic hierarchy process is employed in this paper, regarding its advantages, to analyze and prioritize the distributed generation. Entropy analytic hierarchy process is used for uncertain viewpoints of decision makers. Results of the research show that this method is a useful and effective tool for considering uncertainty in MCDM problems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Distributed generation (DG)
  • asset management
  • multi-criteria decision making (MCDM)
  • entropy analytic hierarchy process (EAHP)