نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسنده

مسئول گروه بنیادی پژوهشکده توسعه تکنولوژِی

چکیده

این مقاله به بررسی پایگاه اجتماعی تکنولوژی موجود در سه محور اقتصادی، فرهنگی و سیاسی پرداخته است. در محور اقتصادی، تولید، سفارش نیاز، توسط قطب تولید ثروت یعنی شرکت ها و بانک ها صورت می پذیرد و اقتصاد بعنوان فرماندهی تولید تکنولوژی جهت تولید را معین می کند؛ در محور فرهنگی، از طریق دانشگاه ها و مراکز پژوهشی اقدام به تولید معادله نیاز و به عبارتی تعاریف، احکام و معادلات می نماید. محور سیاسی نیز هدایت و سازماندهی نیازمندی را بعهده دارد و توسط احزاب و دولت ها اقدام به سازماندهی نیازمندی ها می کند. نتیجه اینکه، پیدایش، تغییرات و توسعه تکنولوژی از چرخه اقتصاد با هدف تولید ثروت شروع و تبدیل آن به اطلاعات، علم و دانش توسط بخش فرهنگ ادامه می یابد و نهایتا هدایت و سازماندهی آن به قصد تولید قدرت در بخش سیاسی انجام می پذیرد. توسعه تکنولوژی در نظام اسلامی به دلیل هویت ارزشی و اخلاقی جامعه و ساختار نیازمندی ها نمی تواند از چنین فرآیندی تبعیت کند؛ لذا نیازمند مهندسی جدیدی است تا جامعه را در جهت تکامل گرایی متناسب با ارزش ها رهنمون سازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The social base of technology

چکیده [English]

Upon three aspects of economy, culture and politics, this article has studied the social base of the present technology. Economically, need order production is performed by the pole of wealth production meaning companies and banks and economy as a command of technology production defines the production direction. Culturally, it proceeds to produce need equation or. Other words, the definition institutes. Politically, it also undertakes the guidance and organizing the necessity, and proceeds to organize the necessities through political parties and governments. Consequently, through the cycle of economy, the emergence, changes and development of technology start with the aim of wealth production, and its change into information, science and knowledge would be continued by cultural division and finally, its guidance and organizing would be concluded in political division with the intention of authority production. Due to the value and moral identity along with the structure of the necessities in an Islamic society, the technology development can not follow such a process. Therefore, it requires a new planning to lead the society towards evolutionism proportional to the values.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic
  • cultural and political base
  • wealth production
  • information production
  • authority production
  • need order
  • need equation
  • need leadership