نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی

2 دانشگاه تهران

3 عضو هیات علمی پژوهشگاه صنعت نفت

چکیده

یکی از ویژگی‌های بارز فرایند توسعه دانش بنیان در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، ظهور و رشد سازمان‌های پژوهش و فناوری است. براین اساس انتظار می‌رود نقش و جایگاه سازمان‌های پژوهش و فناوری در اقتصاد دانش محور روز به روز پررنگتر و عیان‌تر گردد. سازمان‌های پژوهش و فناوری به خاطر ضعف عملکردی به شدت مورد انتقاد هستند و مهمترین دلیل ناکارآمدی آنها ضعف در مدیریت این سازمان ها در سطوح راهبردی است. با توجه به روند سریع گسترش این سازمان‌ها این مطالعه تلاش نموده است با رویکردی تحلیل- کیفی به تبیین ضرورت توسعه مدل‌های مدیریت راهبردی پژوهش و فناوری برای سازمان‌های پژوهش و فناوری بپردازد. با توجه به هویت سازمان‌های پژوهش و فناوری که بطور کامل آمیخته با دانش و فناوری‌ است، اساس رقابت در این دسته از سازمان‌ها بر ارائه راه‌حل‌های یکپارچه مبتنی بر فناوری برای کسب و کارها نهفته است. لذا محور بحث در خصوص مدیریت راهبردی در این حوزه با مفاهیم محیط با تغییرات سریع فناورانه و به تبع آن توانمندی‌های پویا با تاکید بر نوآوری و کارآفرینی فناورانه عجین شده است. براین اساس پیشنهاد گردید از آخرین روند تئوری‌های مدیریت راهبردی با تاکید بر توانمندی‌های پویا (و نگرش‌های تکاملی) برای توسعه الگوهای مدیریت راهبردی پژوهش و فناوری در سازمان‌های پژوهش و فناوری بهره گرفته شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Explanation of development necessity of the strategic management models for Research and Technology

نویسندگان [English]

  • reza Bandarian 1
  • Mohsen Ebrahimi 3

1

2

3

چکیده [English]

One of the features of knowledge based development process in developed and developing countries is the emerging and growth of Research and Technology Organizations (RTOs). Hence, it is expected that the role of RTOs in the knowledge-based economy is becoming stronger and more significant. RTOs have been criticized for their weak performance and the most important factor for their ineffectiveness is related to poor management at the strategic level. Considering the rapid expansion of these organizations, this study has tried to explain the necessity of development of specific models for strategic research and technology management in RTOs by an analytical-qualitative approach. Regarding the nature of RTOs that is fully integrated with science and technology, the base of the competition in these organizations lies on providing integrated technology-based business solutions. Therefore, the discussion in the field of strategic research and technology management is integrated with the concepts of rapid technological change environment and consequently dynamic capabilities with the emphasis on technological innovation and entrepreneurship. Therefore, using the latest theories of strategic management with emphasis on dynamic capabilities (and evolutionary approach) to develop strategic management models for RTOs is proposed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic Management model
  • Research and Technology Organizations
  • Research and Technology Management
  • Strategic Research and Technology Management