نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

2 عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

3 عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

4 عضو هیئت علمی و سرپرست دانشگاه پیام نور خسروشاه

چکیده

با افزایش اهمیت تجاری‌سازی و کاربردی نمودن تحقیقات، تلاش‌های چشمگیری برای تجاری‌سازی تحقیقات در دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی در حال انجام است. از این‌رو، ارزیابی فعالیت‌های تجاری‌سازی و شناسایی معیارها و شاخص‌های اندازه‌گیری عملکرد تجاری‌سازی ضروری بنظر می‌رسد. در مطالعه حاضر، با بررسی منابع اطلاعاتی موجود، شاخص‌های اندازه‌گیری فعالیت تجاری‌سازی در دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی کشورهای پیشتاز و به‌طور مشخص کشورهای مالزی، استرالیا و نروژ شناسایی و به‌طور موردی کاربرد تعدادی از شاخص‌ها در دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی نروژ مورد بررسی قرار گرفته است. داده‌های تحقیق به روش کتابخانه‌ای و با مراجعه به پایگاه‌های اطلاعاتی و گزارشات منتشره نهادهای دولتی گردآوری و با رویکرد اکتشافی و با روش تجزیه و تحلیل اسناد و سوابق مطالعات پیشین انجام شده است. علاوه بر شاخص‌های عمومی سنجش تجاری‌سازی، از مهمترین معیارها و شاخص‌های شناسایی شده می‌توان به حجم سرمایه‌گذاری صنعتی در تحقیق و توسعه، تعداد ایده‌های ارائه شده با پتانسیل تجاری از سوی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی، تعداد درخواست ثبت اختراع و اختراعات ثبت شده، تعداد مجوزهای واگذار شده و درآمد حاصل از اعطای مجوز، تعداد شرکت‌های زایشی تاسیس شده و عملکرد آنها و تالیفات مشترک علمی بین دانشگاه و صنعت اشاره کرد. تحلیل نقاط قوت و ضعف تعدادی از شاخص‌ها و نیز رتبه‌بندی 5 دانشگاه براساس 4 شاخص حجم و سهم سرمایه‌گذاری صنعت در تحقیق و توسعه، حجم ثبت اختراعات و تالیفات مشترک دانشگاه‌ها با صنعت بخش دیگری از نتایج تحقیق حاضر است. همچنین، در خصوص نحوه سنجش تجاری‌سازی نتایج تحقیقات در دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی پیشنهاداتی ارائه گردیده است. انتظار می‌رود شاخص‌های پیشنهادی، ابعاد و جنبه‌های مختلف تجاری‌سازی را پوشش داده و برای ارزیابی عملکرد تجاری‌سازی در برنامه‌های راهبردی دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی کشور مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The performance measurement of research commercialization in universities and research centers (Case study: Norway)

نویسنده [English]

  • Ali akbar Jowkar 3

1

2

3

4 faculty member of payame noor university

چکیده [English]

With increasing the importance of research commercialization, significant efforts are being conducted to commercialize researches in universities and research centers. Hence, assessing commercialization activities and identifying criteria and indicators for measuring the performance of commercialization are essential. In this paper, by reviewing the present data sources, the measurement indicators of commercialization activity in the universities and research centers of the leading countries in particular Malaysia, Australia and Norway are recognized, and as a case study the ones in Norway are analyzed. With library method and by referring to databases and government reports, the data researches are collected; the documents and the previous studies records are analyzed with exploratory approach. Among the most important recognized criteria and indicators, besides the general indicators of measuring commercialization, one can point out the industrial investment volume in R&D of the number of suggested ideas offered by the universities and research institutes with commercial potential, number of patent applications and patents, number of license deals and licensing income, number of founded spin-off companies and their performances, and joint scientific publications between universities and industry. Analysis of the strengths and weaknesses of a number of the indicators and also ranking of the five universities under study based on the aforementioned indicators are another part of the present research results. Furthermore, some suggestions about the way of measuring the commercialization of the results of universities researches are presented. It is expected that the proposed indicators cover the various dimensions and aspects of commercialization and they are used by our universities and research centers in assessing the commercialization performance of their strategic plans.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Commercialization of research
  • Assessing commercialization performance
  • Criteria and indicators of commercialization measurement
  • universities and research centers