نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

آینده نگاری در دنیای امروز با اقبال فراوانی مواجه شده و کشورها، مناطق و شرکت های مختلف به طور منظم، منسجم و هماهنگ راجع به آینده مطلوب در جهانی که به صورت فزاینده به سمت پیچیده تر شدن در حرکت است مبادرت به اندیشه می نمایند. آینده نگاری فرآیند سازماندهی شده هدفمندی است که باعث گرد هم آمدن بازیگران کلیدی عرصه علم و فناوری برای ترسیم آینده امکان پذیر و راه های رسیدن به چنین آینده ای می شود. در یک کشور فعالیت های آینده نگاری در سطوح مختلف شرکتی، منطقه ای و ملی انجام می شود. بدون شک انجام آینده نگاری در هر یک از این موارد تفاوت های مهمی با دیگری دارد اما برای داشتن آینده نگاری موفقیت آمیز در هر یک از این سطوح باید از تجربیات آینده نگاری در دیگر سطوح استفاده کرد. آینده نگاری در سطح شرکتی در پی ترسیم روند فعالیتی یک شرکت در آینده کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت و تقویت قابلیت های رقابتی آن می باشد. آینده نگری منطقه‌ای؛ کاربرد روش‌های منطقه‌ای به منظور اطلاع‌رسانی و جهت‌دهی به تصمیماتی است که در سطح زیر ملی گرفته می شود. آینده نگاری در سطح ملی نیز که مهم ترین جلوه از فعالیت های آینده نگاری به حساب می آید و تاکنون اکثر فعالیت های آینده نگاری در این سطح بوده است، در پی ترسیم چشم انداز ملی و شکل دهی به فرآیند سیاست گذاری و تصمیم گیری ملی می باشد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Studying the different (national, regional and organizational) levels of science and technology foresight

چکیده [English]

In today's world, foresight is widely received the acceptance, and in the world moving increasingly towards getting more complicated the different countries, regions, and companies pondering regularly, coherently and coordinately about a desired future. Foresight is an organized and goal-oriented process which causes the key players of science and technology arena to come together in order to illustrate a possible future and the ways getting to it. Foresight activities at different organizational, regional and national levels are performed in a country. Undoubtedly, performing foresight in each of these cases has important differences with the other one, but we should use the experiences of foresight in each level for the other ones to have a successful foresight in each of them. Foresight at organizational level is looking for illustrating the activity trend of a company in a short, middle, and long term future, and strengthening its competitive capabilities. Regional foresight is the application of regional methods in order to inform and direct the decisions taken at sub-national level. Foresight at national level accounted as the most important manifestation of foresight activities, and has allocated most of the related activities to itself up to now, is looking for illustrating the national perspective and forming the process of national policy and decision making.

کلیدواژه‌ها [English]

  • foresight
  • goal-oriented thought
  • Policy Making
  • company
  • networking
  • scenarios