نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 شرکت ملی نفت

2 دانشجو- دانشگاه صنعت نفت

3 شرکت نفت

10.22034/jtd.2021.249020

چکیده

با توجه به افزایش ظرفیت جهانی و داخلی تولید متانول و پیش‌بینی‌های انجام‌شده در راستای کاهش بهای متانول در سال‌های آتی لزوم تخصیص بخشی از متانول صادراتی کشور جهت تبدیل به محصولاتی باارزش افزوده بیشتر احساس می‌شود بدین منظور با بررسی بازار محصولات متانول و روند تقاضای داخلی و منطقه‌ای آن در سال‌های آتی پتانسیل تولید مشتقات مهم متانول در اولویت قرار گرفته است، بنابراین برای این منظور نیازمند استفاده از خوشه‌های صنعتی به عنوان گروهی از بنگاه‌ها که در مکان جغرافیایی مشخص بوده و در یک راستا فعالیت می‌کنند، می‌باشیم. بنابراین محصولات متانول (که جمعا 98 محصول می‌باشد) پس از بررسی و گذر از دو فیلتر مطرح شده، در قالب یک خوشه صنعتی که شامل 21 واحد صنعتی بوده جهت سرمایه گذاری در این مقاله پیشنهاد شده است که علاوه بر و محرومیت‌زدایی بیشتر از پتروشیمی، افزایش صادرات و اشتغال پتانسیل تولید محصولات متنوع دیگری که دارای بازارهای آتی خواهند بود فراهم می‌نماید. مهم‌ترین محصولاتی که در گام نخست تشکیل خوشه صنعتی متانول پیشنهادشده عبارت است از پروپیلن، اتانول، اتیلن، فرمالدئید و فنل فرمالدئید رزین اوره فرمالدئید، 1و4 بوتان دی ال، متیل آمین ها، دی متیل فرم آمید، اسید استیک، وینیل استات، دی متیل اتر و متیل متا اکریلیت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Formation of Methanol industrial cluster based on market elasticity

نویسندگان [English]

 • Ahmad Mousaei 1
 • Milad Firoozeh 2
 • Mohammad Ali Hatefi 3

1 National Iranian Oil Company

2 Student-Petroleum University of Technology

3 National Iranian Oil Company

چکیده [English]

Due to the increase in global and domestic methanol production capacity and forecasts made to reduce the price of methanol in the coming years, the need to allocate part of the country's export methanol to become more valuable products is felt for this purpose by studying the methanol products market and domestic demand trends In the coming years, the potential for the production of important methanol derivatives has been prioritized, so for this purpose, we need to use industrial clusters as a group of firms that are located in a specific geographical location and operate in the same direction. Therefore, methanol products (which is a total of 98 products) after reviewing and passing through two filters, in the form of an industrial cluster that includes 21 industrial units are proposed for investment in this article, which in addition to deprivation more than Petrochemicals, increasing exports and employment provide the potential to produce a variety of other products that will have future markets. The most important products proposed in the first step of methanol industrial cluster formation are propylene, ethanol, ethylene, formaldehyde, and phenol-formaldehyde urea-formaldehyde resin, 1 and 4 butane DL, methylamines, dimethylformamide, acetic acid, vinyl acetate, d-methyl Ether, and methyl methacrylate.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Industrial cluster
 • Market research
 • Methanol
 • Methanol industrial cluster
 • هادی زنوز، بهروز؛ برمکی، افشین؛ "شناسایی خوشه­های صنعتی استان تهران"، فصلنامه اقتصاد مقداری( بررسی­های اقتصادی سابق)، دوره هشتم، شماره 1، صص 22-1، 1390.
 • شریف زادگان، محمد حسین؛ نورائی، همایون؛ "واکاوی اثرات خوشه­های صنعتی بر توسعه منطقه­ای مورد پژوهی: خوشه­های صنعتی سنگ منطقه کلانشهر اصفهان"، برنامه­ریزی منطقه­ای، دوره 6، شماره 24، صص 44-27، 1395.
 • نظری، محدثه؛ کروشاوی، علی؛ "بررسی فرآیندهای مایع سازی شناور گاز طبیعی"، ماهنامه علمی اکتشاف و تولید نفت و گاز، شماره 172، صص 42-35، 1398.
 • رنجبر، علی؛ قادری، عبدالرحیم؛ فرح بخش، احسان؛ "بررسی زنجیره ارزش افزوده نفت و گاز و بیان معیارهای انتخاب بهینه"، اولین کنفرانس دو سالانه نفت، گاز، پتروشیمی، انرژی و محیط زیست، 1395.
 • حسینی، سیدشمس­الدین؛ احتیاطی، احسان؛ مزیت رقابتی و اندازه­گیری آن، مطالعه موردی متانول ایران، فصلنامه پژوهش­های اقتصادی ایران، سال هشتم، شماره 28، صفحه 199-175، 1385.
 • فرمالدئید/ فرایندهای مشتقات، 2016.

برگرفته از http://atec.co.in/ProcessTechnologies_subfbfd.html?val=3

 • فرایندهای تبدیل هیدروکربن، 2016.

برگرفته از http://atec.co.in/ProcessTechnologies_sub.aspx?val=2

 • بازار جهانی دی متیل اتر، 2020.

برگرفته از https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-dimethyl-ether-market

 • تحلیل بازار دی متیل اتر، 2020.

برگرفته از www.coherentmarketinsights.com/market-insight/di-methyl-ether-market-4118

 • روند رشد بازار متانول، 2020.

برگرفته از https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/methanol-market 

 • بازار متانول براساس مواد اولیه، مشتقات، زیر مشتقات، صنایع مصرفی، 2020.

برگرفته از https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/methanol-market-425.html   

 • انتظار رشد بازار متانول تا سال 2026، 2020.

برگرفته از www.pharmiweb.com/press-release/2020-06-17/methanol-market-is-expected-to-reach-an-projected-value-of-usd-13068-billion-by-2026-sabic-celan

 • مهرا، آشیش؛ ارزش بازار متانول تا سال 2025، 2020.

برگرفته از www.prnewswire.com/news-releases/methanol-market-worth-26-6-billion-by-2025--exclusive-report-by-marketsandmarkets-301172633.html   

 • ارزش بازاری PET تا سال 2029،

برگرفته از www.prnewswire.com/news-releases/global-pet-food-market-to-show-an-impressive-cagr-of-6-from-2019-to-2029-with-valuation-expected-to-reach-us-168-3-bn-finds-tmr-300999294.html

 • رشد تقاضای بسته بندی PET،

برگرفته از www.smithers.com/resources/2020/sept/global-pet-packaging-demand-to-reach-$44-1-billion 

 • بازار دی متیل کربنات،

برگرفته از www.transparencymarketresearch.com/dimethyl-carbonate-market.html  

 • رشد ارزش بازاری دی متیل کربنات تا سال 2024،

برگرفته از  www.prnewswire.com/news-releases/global-dimethyl-carbonate-market-set-to-exceed-1-2-billion-by-2024---dimethyl-carbonate-as-an-oxygenated-fuel-additive-presents-lucrative-opportunities-300988208.html

 • پیش­بینی رشد بازار دی متیل فرمامید تا سال 2025،

برگرفته از  www.businesswire.com/news/home/20200814005175/en/Global-Dimethylformamide-Market-Growth-Trends-Forecast-to-2025---ResearchAndMarkets.com

 • تحلیل ارزش بازاری پلی بوتیلن ترفتالات تا سال 2030، 2020.

برگرفته از www.chemanalyst.com/industry-report/-polybutylene-terephthalate-pbt-284

برگرفته از www.reportsanddata.com/report-detail/propylene-market

 • پیش­بینی و تحلیل رشد بازار پروپیلن تا سال 2028، 2020.

برگرفته از www.businesswire.com/news/home/20200521005278/en/Global-Propylene-Market-Worth-120-Billion-in-2020-Trends-Insights-and-Market-Size-Forecast-to-2028---ResearchAndMarkets.com

 • تاثیرات پاندمی کرونا بر میزان اندازه بازار پروپیلن و پیش بینی رشد آن تا سال 2027، 2020.

برگرفته از www.fortunebusinessinsights.com/industry-reports/polypropylene-pp-market-101583

 • تحلیل و پیش­بینی مواد افزودنی پلی اورتان تا سال 2025، 2020.

برگرفته از www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/polyurethane-additive-market-121317889.html

 • صنعت جهانی تتراهیدروفوران،

برگرفته از www.prnewswire.com/news-releases/global-tetrahydrofuran-thf-industry-301045497.html

 • تحلیل و پیش­بینی بازار فرمالدئید،

برگرفته از www.businesswire.com/news/home/20201202005666/en/Formaldehyde-Market-Report-Trends-Forecast-and-Competitive-Analysis

 • تحلیل بازار جهانی ملامین و پیش­بینی رشد آن تا سال 2027، 2020.

برگرفته از www.transparencymarketresearch.com/pressrelease/melamine-market.htm

 • تحلیل و پیش­بینی بازار ملامین تا پایان سال 2030، 2020.

برگرفته از www.polarismarketresearch.com/industry-analysis/melamine-market

 • تحلیل بازار ملامین فرمالدئید، 2020.

برگرفته از www.coherentmarketinsights.com/market-insight/melamine-formaldehyde-market-4101

 • پیش­بینی ارزش بازاری آمینو رزین تا سال 2026،

برگرفته از www.mordorintelligence.com/industry-reports/amino-resin-market

 • تحلیل بازاری آمینو رزین،

برگرفته از www.reportsanddata.com/report-detail/amino-resins-market

 • تحلیل ارزش بازاری کنسانتره اوره فرمالدئید،

برگرفته از www.wicz.com/story/42616563/urea-formaldehyde-concentrate-ufc-market-2020-top-leading-countries-companies-consumption-drivers-trends-forces-analysis-revenue-challenges-and

 • تحلیل ارزش بازاری پلی وینیل الکل(PVA) و پیش بینی رشد آن تا سال 2026،

برگرفته از www.gminsights.com/industry-analysis/polyvinyl-alcohol-PVA-films-market

 • تحلیل ارزش بازاری اتیلن وینیل الکل(EVOH) و پیش­بینی رشد آن تا سال 2026، 2021.

برگرفته از www.neighborwebsj.com/news/2067024/evoh-ethylene-vinyl-alcohol-copolymer-market-research-trends-overview-and-forecast-to-2026/#:~:text=The%20global%20EVOH%20(Ethylene%2DVinyl%20Alcohol%20Copolymer)%20market%20was,4.33%25%20during%202017%2D2022

 • تحلیل ارزش بازاری وینیل استات مونومر و پیش­بینی رشد آن تا سال 2026،

برگرفته از www.gminsights.com/industry-analysis/vinyl-acetate-monomer-vam-market

 • تحلیل ارزش بازاری وینیل استات مونومر، 2020.

برگرفته از www.coherentmarketinsights.com/market-insight/vinyl-acetate-monomer-market-4120

 • تحلیل ارزش بازاری اتیلن وینیل استات(EVA) و پیش­بینی رشد آن تا سال 2025، 2020.

برگرفته از www.lucintel.com/ethylene-vinyl-acetate-market.aspx

 • تحلیل ارزش بازاری استیک آنئیدرید و پیش­بینی رشد آن تا سال 2030، 2020.

برگرفته از www.psmarketresearch.com/market-analysis/acetic-anhydride-market

 • تحلیل ارزش بازاری استیک اسید با خلوص بالا و پیش­بینی رشد آن تا سال 2025، 2020.

برگرفته از www.marketresearchfuture.com/reports/high-purity-acetic-acid-market-8774

 • پیش­بینی رشد ارزش بازار جهانی استیک اسید تا سال 2026، 2020.

برگرفته از www.expertmarketresearch.com/reports/acetic-acid-market

 • تحلیل ارزش بازاری استیک اسید و پیش­بینی رشد آن تا سال 2027، 2020.

برگرفته از www.finance.yahoo.com/news/acetic-acid-market-reach-usd-033000219.html

 • تحلیل ارزش بازاری و تقاضای جهانی فرمالدئید و پیش­بینی رشد آن تا سال 2026، 2020.

برگرفته از www.benzinga.com/markets/13/07/3787011/global-demand-formaldehyde-market-for-resins-is-expected-to-reach-usd-18-1-bil

 • تحلیل ارزش بازاری منوکلرواستیک اسید و پیش­بینی رشد آن تا سال 2026، 2020.

برگرفته از www.verifiedmarketresearch.com/product/monochloroacetic-acid-market/#:~:text=Monochloroacetic%20Acid%20Market%20Size%20And,3.59%20%25%20from%202019%20to%202026

 • تحلیل ارزش بازاری استیک آنئیدرید و پیش­بینی رشد آن تا سال 2050، 2020.

برگرفته از www.globenewswire.com/news-release/2020/06/15/2047978/0/en/Acetic-Anhydride-Market-Size-is-Expected-to-Demonstrate-a-2-3-CAGR-in-Coming-Years-P-S-Intelligence.html

 • تحلیل ارزش بازاری وینیل استات مونومر و پیش­بینی رشد آن تا سال 2025، 2020.

برگرفته از www.globenewswire.com/news-release/2020/02/05/1979942/0/en/global-vinyl-acetate-monomer-market-is-expected-to-reach-usd-10-78-billion-by-2025-fior-markets.html

 • تحلیل ارزش بازارجهانی ملامین فرمالدئید و پیش­بینی رشد آن تا سال 2025، 2020.

برگرفته از www.globenewswire.com/news-release/2020/12/16/2146176/0/en/Global-Melamine-Formaldehyde-Market-2020-to-2025-Growth-Trends-and-Forecast.html

 • تحلیل ارزش بازاری 1و4 بوتان دی ال و پیش­بینی رشد آن تا سال 2026، 2020.

برگرفته از www.verifiedmarketresearch.com/product/14-butanediol-market/#:~:text=1%2C4%20Butanediol%20Market%20was,7.9%25%20from%202019%20to%202026

 • تحلیل ارزش بازاری پلی بوتیلن ترفتالات (PBT) و پیش­بینی رشد آن تا سال 2026، 2020.

برگرفته از  www.reportsanddata.com/report-detail/polybutylene-terephthalate-pbt-market

 • Chen, X.; Wang, E.; Miao, C.; Ji, L.; Pan, S.; “Industrial Clusters as Drivers of Sustainable Regional Economic Development? An Analysis of an Automotive Cluster from the Perspective of Firms’ Role”, Sustainability, Vol. 12, Issue 7, 2020.
 • Unido; “Constitution Of The United Nations Industrial Development Organization”, 2020.
 • Danesh Shakib, M.;Using system dynamics to evaluate policies for industrial clusters development”, Computers & Industrial Engineering, Vol. 147, 2020.
 • Mazzoni, F.; “Circular economy and eco-innovation in Italian industrial clusters. Best practices from Prato textile cluster”, Insights into Regional Development, Vol. 2, Issue 3, pp. 661-676, 2020.
 • Li, S.; Han, S.; Shen, T.; “How Can a Firm Innovate When Embedded in a Cluster? Evidence from the Automobile Industrial Cluster in China”, Sustainability, Vol. 11, Issue 7, 1837, 2019.
 • Mousaei, A.; Hatefi, M. A.; A Model for determining Industry Clusters portfolio of the Natural Gas Value Chain based on Industrial Clusters Structure (ICS) analysis”, Journal of Energy Management and Technology (JEMT), Vol. 1, Issue 2, pp. 31-37, (2017).
 • Pre-Feasibility Report For Proposed Pva Emulsion 800 Mt/Month & Synthetic Wood Adhesive 400 Mt/Month Manufacturing Unit, 2017.
 • Polyvinyl Alcohol (Pva) Manufacturing Industry, 2015.
 • Production of Polypropylene And Their Products,
 • Production of Urea Formaldehyde UF85 Start Own Industry of Urea Formaldehyde, 2015.
 • Porter, M.; The competitive advantage of nations, Harvard Business review, 1990.
 • Pre-Feasibility Report for Proposed Manufacturing unit for Ethyl Acetate Plant with capacity of 25 TPD, Formaldehyde plant with capacity of 50 TPD and API manufacturing plant with capacity of 1.2 TPD.
 • Pre-Feasibility Report for 100 MT/day Formaldehyde Plant.
 • Pre-Feasibility Report for Proposed Manufacturing unit for Ethyl Acetate Plant with capacity of 25 TPD, Formaldehyde plant with capacity of 50 TPD and API manufacturing plant with capacity of 1.2 TPD.
 • Pre-Feasibility Report for Proposed Expansion Project for Manufacturing of Resin.
 • Pre-Feasibility Study Melamine Tableware Manufacturing Unit
 • Pre-Feasibility Report for Proposed Synthetic Organic Chemicals Manufacturing Unit.
 • Prefeasibility Report for Environmental Clearance.
 • Preliminary Feasibility Report Polyol/Propylene Glycol/Mono Ethylene Glycol Petrochemical Project.
 • Production of Hexa (Methoxymethyl) Melamine.
 • Project Feasibility Report For Obtaining Prior Environment Clearance For Proposed Chemical (Polyurethane Foam) Manufacturing Unit.
 • Summary of Polypropylene Gunny Production Plan for Cement Packing.