نوع مقاله: مقاله ترویجی

نویسنده

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

"برنامه محوری" و الزام به بهراه برداری از منابع و اعتبارات ملی براساس برنامه های مشخص، دومین سیاست راهبردی طرح تحقیقات صنعتی، آموزش و اطلاع رسانی (تاوا) پس از "تقاضامحوری" بوده و سرلوحه برنامه ریزی و سیاست گذاری در این طرح قرار گرفته است. در این مقاله، یکی از برنامه های کلیدی طرح تاوا تحت عنوان "کلان طرح جامع مطالعاتی ایجاد، بهبود و توسعه فناوری" که در حوزه های صنعتی منتخب در حال اجراست تشریح می گردد. این کلان طرح در واقع تلاشی برای تخصیص منابع بر اساس اهداف و برنامه های مشخص می باشد. ماحصل اجرای این کلان طرح، علاوه بر بسترسازی برنامه ریزی استراتژیک توسعه فناوری در حوزه های مختلف صنعتی، به منظور تبدیل وضعیت موجود به وضعیت مطلوب، ایجاد کانون ها و شبکه های تفکر در مراکز پژوهشی کشور نیز می باشد. پایش این کانون ها و شبکه ها، تضمین کننده بهره گیری گسترده از توان تخصصی موجود در کشور است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Using Strategic Planning Model for Developing Technology in Various Selected Industrial Area

چکیده [English]

In this article, a specified defined programmed based demand Push Strategy of RTD Foundation under title ‘General survey for strategic Planning of Selected Industrial Area’ is being explained. This major Plan is indeed an attempt for obtaining various resources on the basis of specified goals and Plans. Performing this major Plan has not only led to make a background for technology strategic Planning development in various technical area, changing the present condition to ideal situation, but also has established various technology center and intermediate networks which leads to wide use of specialized abilities in the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • technology
  • Industry
  • Planning
  • Strategic planning