نوع مقاله: مقاله ترویجی

نویسندگان

1 کارشناس جهاد دانشگاهی واحد صنعتی شریف

2 کارشناس جهاد دانشگاهی واحد صعتی شریف

3 عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی شریف

چکیده

رشد روز افزون نیاز به انرژی و پایان‌پذیری سوخت‌های فسیلی از یک سو و افزایش آلودگی‌های زیست محیطی از سوی دیگر، محرکی شده است که محققان و سرمایه‌گذاران در بخش انرژی، به سمت مهار و تامین انرژی از منابع تجدیدپذیر جذب شوند. با توجه به پتانسیل بالای تابش در مناطق وسیعی از کشور ایران اسلامی، از میان این منابع، انرژی خورشیدی دارای جذابیت بیشتری است. در یک طبقه‌بندی ساده، فناوری‌های تولید الکتریسیته از خورشید به سه دسته فتوولتائیک، متمرکزکننده گرمایش خورشیدی و فناوری‌های نوظهور، شامل حوضچه‌ها و تنوره خورشیدی تقسیم می‌شوند. در میان این سه دسته، فناوری فتوولتائیک که بر اساس تبدیل نور خورشید به الکتریسیته عمل می‌کند، بیشترین رشد را داشته و امروز کشورهای زیادی از آن در قالب متصل به شبکه و مستقل از شبکه استفاده می‌کنند. در میان دو دسته دیگر نیز فناوری گرمایش خورشیدی، به‌ویژه روش سهموی خطی گسترش بیشتری یافته است. همچنین، تحلیل آماری بزرگ‌ترین نیروگاه‌های احداث‌شده با فناوری‌های فتوولتائیک و گرمایشی نشان از برتری چشم‌گیر فناوری فتوولتائیک از بُعد هزینه احداث و سطح زمین اشغال‌شده، و نیز انعطاف‌پذیری نصب و راه‌اندازی در میان انواع فناوری‌های خورشیدی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Reviewing the technologies of power generation by solar energy and the statistical comparison of the world’s largest solar power plant

چکیده [English]

The increasing growth of energy demand and the fossil fuels exhaustion from one hand, and the increasing of the environmental pollutants from the other hand, have provided an incentive for the researchers and investors in energy sector to be attracted towards controlling and supplying the energy by the renewable resources. Among these resources, the solar energy has more attractiveness, considering the high potential of radiation in vast areas of our country. In a simple classification, the technologies of electricity production of the sun are divided into three groups: photovoltaic, solar heat concentrator, and innovative technologies including updraft tower. Photovoltaic technology which functions on the base of changing sun light to electricity has the greatest growth among these groups, and many countries utilize it in the form of power plant and otherwise. Between the other two technologies, the solar heat especially the method of linear parabolic is developed more. Also, the statistical analysis of the largest built power plants with photovoltaic and solar heat technologies is an indication of the absolute superiority of photovoltaic one from the point of view of construction cost, surface area occupied, and also installation flexibility among the types of solar technologies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Photovoltaic Power Plant
  • invertor
  • solar panel
  • solar heat