نوع مقاله: مقاله ترویجی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه آزاد-واحد کرج

2 دانشجوی دانشگاه صنایع و معادن

چکیده

اهمیت بالای توسعه فناوری باعث شده مدیران ارشد شرکت هپکو اقدام به شناسایی و ارزیابی توانمندی‌های فناورانه سازمان خود نمایند و به موازات آن نسبت به شناسایی تحولات فناورانه دردنیا و پایش تلاش رقبا برای دستیابی به فناوری‌های جدید، در جهت ارتقای توانمندی فناوری شرکتگام بردارند. از طرف دیگر، این ارزیابی یکی از ابزارهای کلیدی در فضای مدیریت فناوری است که با بهره‌گیری از این ابزار نسبت به شناسایی نقاط قوت و قابل بهبود با هدف اندازه‌گیری شکاف فناورانه اقدام می‌نمایند. این مقاله سعی دارد با استفاده از مدل توسعه یافته پاندا و راماناسن نسبت به ارزیابی توانمندی‌های فناورانه و شکاف موجود در شرکت هپکو اقدام نماید. این مدل از ابعــاد مختلف سطح توانمنــدی شرکت را مـورد ارزیابی قرار داده و در هریک از این ابعـاد وضعیت شرکت را مشخص می نماید. این اقدام می‌تواند مبنایی برای تدوین پروژه‌های بهبود فناورانه باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Assessment of technological capabilities in the heavy equipment industry(Case Study HEPCO Co.)

نویسنده [English]

  • Abbas Khamseh 1

چکیده [English]

Due to high importance of developing technology, high-level manager a HEPCO Co. identify and evaluate the technological abilities while they are aware of technological changes all around the world and analyze the competitor to achieve new technologies in other to boost the organization technologic abilities.On the other hand this evaluation is one of the important tools in technological management ,By mean of this tool identifying the main points to measure the technological gap.In this paper, we are trying to evaluate the technological abilities and the gap at HEPCO Co. by Panda and Ramanathen methods.This model evaluates all aspects of the company status which could be considered as a basic idea for improved technological projects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • technology
  • Technology assessment
  • Technological capabilities
  • Panda& Ramanathen
  • Hepco