نوع مقاله: مقاله ترویجی

نویسندگان

1 شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی

2 شرکت راهبران مدیریت امین

چکیده

در این مقاله نقش همکاری های بین‌المللی در توسعه و انتقال دانش فنی تولید کاتالیست های تجاری مورد بررسی قرار گرفته است. روش شناسی مورد استفاده در الگوبرداری، تهیه و جمع‌آوری اطلاعات و تحلیل آنها با مدل اکتساب فناوری کیه‌زا می باشد. برای تعیین مورد الگوبرداری از ملاک هایی مانند میزان توسعه یافتگی، وضعیت منابع نفتی و جغرافیای سیاسی استفاده شده است. کشورهای مورد الگوبرداری برزیل، عربستان سعودی و کویت می باشند که همگی در دهه‌های اخیر از طریق همکاریهای بین‌المللی موفق به کسب فناوری های مربوط به تولید تجاری کاتالیست شده‌اند. بر اساس این بررسی بهترین روش برای انتقال فناوری کاتالیست ها، روش سرمایه‌گذاری مشترک است. همچنین تمرکز بر کاتالیست های در حال رشد با رویکرد توسعه صادرات پیشنهاد می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The development and transfer of commercial catalysts production technology- challenges and tactics

چکیده [English]

The role of international co operations in developing and transferring the technology of commercial catalysts production is studied in this article. The methodology used in benchmarking, preparing and gathering information along with their analysis performed by Kieza technology acquisition model. To specify the benchmarking, the criteria such as development rate, oil resources status, and geopolitics are used. Brazil, Saudi Arabia and Kuwait were the benchmarked countries which have acquired the technologies related to commercial catalyst production through international co operations in recent decades. Based on this study, the common investment is the best method to transfer catalysts technology. The concentration on growing catalysts with export expansion approach is suggested as well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • technology transfer
  • Technology development
  • catalyst
  • benchmarking
  • oil industry