نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس

2 پژوهشکده توسعه تکنولوژی

چکیده

نیاز رو به رشد به سوخت، بویژه سوخت های فسیلی، افزایش قیمت محصولات نفتی، افزایش روزافزون گازهای گلخانه ای، روند صعودی شکل گیری و توسعه تکنولوژی و کاهش ذخایر موجود این نوع سوخت ها باعث شده تا دانشمندان به دنبال یافتن منابع سوختی مناسب برای جایگزینی سوخت های فسیلی باشند. سوخت های گیاهی بخاطر منابع زیاد و تجدیدپذیر بودن منابع و کاهش آلودگی، جایگزین مناسبی برای سوخت های فسیلی عنوان شده اند. در این راستا بسیاری از کشورهای دنیا از جمله کشور برزیل و آمریکا به صورت عمده در حال تولید و استفاده از این سوخت ها هستند و اکثر کشورهای دنیا برای تولید و استفاده از این سوخت ها برنامه ریزی و هدف گذاری نموده اند. البته تولید و استفاده از سوخت های گیاهی در مقایسه با سوخت های فسیلی مزایا، معایب و پیامدهای مختلفی به همراه دارد. در این مقاله ضرورت توجه به تولید و استفاده سوخت های گیاهی به همراه مزایا و معایب و پیامدهای مختلف آن مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت با بیان ضرورت و اهمیت تولید و استفاده از سوخت های گیاهی، معیارهای مختلفی برای مقایسه این دو نوع سوخت در جهت برنامه ریزی و هدف گذاری برای تولید و استفاده از آنها مشخص شده است. با توجه به وجود معیارهای مختلف جهت مقایسه ی این دو سوخت و گزینه های مختلف جهت هدف گذاری، ضرورت دارد که از تکنیک های تصمیم گیری چندمعیاره برای مقایسه، هدف گذاری و برنامه ریزی مناسب انجام شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The study of technology development issues obtained by the production and use of biofuels compared to the fossil ones

نویسندگان [English]

  • Bohlul Ebrahimi 1
  • Morteza Rahmani 2

1

2

چکیده [English]

Increasing use of fossil fuels, greenhouse gas emissions increase, the rise of oil prices, world industrialization growth, and the reduction of the present fuel resources have led scientist to look for their alternatives. The huge, renewable biofuels resources with less pollution are considered as the viable ones. In this regard, many countries such as U.S. A. and Brazil are mainly producing and using these fuels now, and many others have planned and set targets to do so. Of course, the production and use of these fuels compared to fossil ones have several advantages, disadvantages and outcomes. In this paper, the necessity of paying attention to the production, and the use of these fuels are discussed along with the advantages, disadvantages, and their consequences. Finally, by explaining the necessity and importance of the production and the use of these fuels, various criteria are specified for comparing these two kinds of fuels in planning and goal setting in this respect. Considering the presence of different criteria for comparison, and different options for goal setting, it is necessary to use the Multi Criteria Decision Making (MCDM) techniques to compare these two fuels in order to set the suitable target for the countries (including Iran) which have not planned in this area seriously.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biofuels
  • fossil fuels
  • biofuels issues
  • Multi Criteria Decision Making (MCDM)