نوع مقاله : مقاله علمی

نویسندگان

1 عضو هیئت مدیره شرکت فرادیس گستر کیش

2 کارشناس ارشد تحقیقات و نوآوری

10.22034/jtd.2021.246086

چکیده

یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی اقتصاد کشورها، میزان توسعه‌ صنعت بیمه در آن کشورها است. در سال‌های اخیر، توجه سیاست‌گذاران بر فراگیری فناوری مالی به‌ویژه در بخش بیمه به‌عنوان یکی از ارکان صنعت مالی و یکی از بخش‌های کلیدی اقتصاد‌ معطوف شده است. استفاده از فناوری در صنعت بیمه به‌منظور دسترسی بیشتر افراد به خدمات مالی، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته، به‌گونه‌ای که کسب‌وکارهای نوپای بیمه یا همان اینشورتک‌ها با خلق ارزش پیشنهادی یکتا و بهبود ‌مدل کسب‌وکار وارد عرصه رقابت با شرکت‌های سنتی ‌بیمه‌ای شده‌اند. اینشورتک‌ها با استفاده از فناوری‌های هوش مصنوعی، یادگیری ماشینی، اینترنت اشیا، ‌بلاک‌چین و سایر فناوری‌های نوین منجر به کاهش هزینه‌، بهبود تجربه مشتری، ارائه محصولات جدید و مدیریت ریسک موثر ‌می‌شوند. در این پژوهش بر اساس مرور نظام‌مند متون و گزارش‌های موسسات مشاوره معتبر جهانی و موسسات مطرح در حوزه بیمه به بررسی روندهای کلان صنعت بیمه، چالش‌های صنعت بیمه و ارائه راهکارهایی به منظور حل این چالش‌ها پرداخته شده است. یافته‌های پژوهش نشان داد که روندهای کلان صنعت بیمه شامل هفت محور مشتری‌گرایی، تغییرات اجتماعی و محیطی، تغییرات فناورانه و دیجیتالی شدن، رقابت شدید، نیاز به سرمایه انسانی و استعداد از سایر بخش‌ها، مشارکت و همکاری راهبردی، ظهور مدل‌های ‌کسب‌وکار جدید و چالش‌های کلیدی نیز شامل قدرت خرید محدود، شناخت محدود، اعتماد پایین، ارتباط ضعیف مشتریان و بیمه‌گران، محصولات نامتناسب، توزیع نامناسب و مدل‌های کسب‌وکار نامناسب هستند. در نهایت برای هر کدام از چالش‌های قدرت خرید محدود، شناخت محدود، اعتماد پایین، ارتباط ضعیف مشتریان و بیمه‌گران، محصولات نامتناسب، توزیع نامناسب و مدل‌های کسب‌وکار نامناسب، براساس روندهای بیان شده، راهکارهایی ارائه شده‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Innovations and New Technologies in Insurance Industry

نویسندگان [English]

 • Mehrdad Khatibi 1
 • Mahin Rahimpour 2

1 Member of The board of Directors in Faradis Gostar Kish Co.

2 Research and Innovation

چکیده [English]

One of the indicators of economic development of countries is the level of development of their insurance industry. In recent years, policymakers have focused on spreading financial technology especially in the insurance sector as one of the pillars of the financial industry and one of the key sectors of the economy. Today, the use of technology in the insurance industry to give more people access to financial services is increasingly considered so that start-up insurance businesses or insurtechs have entered to the field of competition with traditional insurance companies by creating unique value proposition and improving the business model.they lead to cost reduction, improved customer experience, new product launches and effective risk management Using artificial intelligence, machine learning, IoT, blockchain technologies and other new technologies. In this research, based on a systematic review of texts and reports of top global consulting groups, the macro trends of the insurance industry, the challenges of the insurance industry and solutions to solve these challenges have been studied. Findings showed that macro trends in the insurance industry include seven areas of customer-centricity, social and environmental changes, technological change and digitalization, fierce competition, the need for human capital and talent from other sectors, strategic partnership and cooperation, emerging new business models and key challenges include limited purchasing power, limited knowledge, low trust, poor communication and CRM, disproportionate products, poor distribution, and poor business models. In the following, solutions are provided for each of the challenges based on the stated trends.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Insurance Industry
 • InsurTechs
 • Innovation
 • Technolology
 • Accenture; THe Future of Insurance Distribution; New Models For A Digital Customer, Accenture Strategy, 2017.
 • AIG; Insuring The Sharing Economy. American International Group (AIG), 2017.
 • AIG; Unmanned Aircraft Insurance. American International Group (AIG), 2019.
 • Kearney, Winning The Insurance Battle; An Integrated Multiple Approach to meeting Customer Needs. AT.Kearney Inc, 2010.
 • Bain & Company; Customers know What They Want?Are Insurers Listening?, Bain & Company, 2018.
 • Bain & Company; Making the Most of Asian-Pacific's Insurance Boom . Bain & Company, 2019.
 • BCG; Retrieved from https://www.bcg.com/industries/insurance/digital-transformation-insurance, 2020.
 • Capgemini & Efma; World InsurTech Report, Capgemini, 2019.
 • Churchill, C.; “Insuring the Low-Income Market: Challenges and Solutions for Commercial Insurers”, The Geneva Papers on Risk and Insurance — Issues and Practice; The International Association for the Study of Insurance Economics, Vol. 32, pp. 401-412, 2007.
 • CII; Public Trust in Insurance, Chartered Insurance Institute (CII), 2019.
 • Deloitte; Insurers on the brink:Disrupt or be Disrupted, Deloitte Center for Financial Services, 2016.
 • Deloitte; Insurance of The Future: What will it look like in2025, Deloitte Consulting & Advisory, 2019.
 • ; Digital Transformation in Insurance, Ernst & Young (EY), 2017.
 • ; Global Insurance Trends Analysis 2018; Pursuit of Growth amid Cautious Optimism, Ernst & Young Global Limited (EY), 2018.
 • EY Consulting; 2020 Global Insurance Outlook: The Drive for Transformation and Growth, Ernst & Young, 2019.
 • Fink, A.; Conducting research literature reviews (Fifth Edition), From the internet to paper, Sage Publication, 2005.
 • Forbes; Retrieved from https://www.forbes.com/sites/forbesagencycouncil/2019/08/21/how-artificial-intelligence-is-transforming-digital-marketing/?sh=b87a1cb21e1b, 2019.
 • Retrieved from https://www.forbes.com/sites/forbesbusinessdevelopmentcouncil/2020/04/10/five-technology-trends-in-the-insurance-industry/?sh=9431cf070c52, 2020.
 • Frost & Sullivan; New Technologies & MegaTrends Shaping The Future of Insurance, Frost & Sullivan Confidential, 2017.
 • Insurance Information Institute(iii); Insurance HandBook: A guide to insurance:what it does and how it works, Insurance Information Institute(iii), 2010.
 • KPMG; A New World of Opportunity: The Insurance Innovation Imperative, KPMG International Cooperative, 2015.
 • KPMG; InsurTech 10: Trends For 2019, KPMG, 2019.
 • McKinsey & Company; Reaching The Next Normal of Insurance Core Technology, McKinsey & Company, 2020.
 • McKinsey; Retrieved from https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/insurance-2030-the-impact-of-ai-on-the-future-of-insurance, 2018.
 • MunikhRe; Tech Trend Radar 2019: Top 10 Trends, MunikhRe, 2019.
 • OECD; Technology & Innovation in insurance sector, Organisation for Economic & Cooperation Development, 2017.
 • Oliver Wyman; Technology-Driven Value Generation in Insurance, Oliver Wyman, 2017.
 • PWC; The Sharing Economy, PWC Consulting Group, 2015.
 • RGA; Top Trends: Insurance Industry, RGA Global Research & Analytics, 2018.
 • SwissRe Institute; World Insurance in 2017: Solid But Mature Life markets weigh on growth, Swiss Re Institute, Sigma Series, 2018.
 • SwissRe Institute; World Insurance: the great pivot east continues, SwissRe Institute, 2019.
 • Walker, K.; “A Systematic Review of the Corporate Reputation Literature: Definition,Measurement, and Theory”, Corporate Reputation Review, Vol. 12, Issue 4, pp. 357-387, 2010.
 • Willis Towers Watson; Quarterly InsurTech Briefing Q2 2019, Willis Towers Watson, 2019.
 • World Bank; How Technology Can Make Insurance More Inclusive, The World Bank Group, 2018.