تحلیل اثر متقابل بازیگران خودروی بدون راننده با روش آینده نگاری

حمید حنیفی؛ عادل آذر؛ منوچهر منطقی

دوره 20، شماره 49 ، آبان 1401، ، صفحه 63-78

چکیده
  به طور بنیادی، جابجایی توسط سه جزء سیستم از قبیل: خودرو، راننده و زیرساخت حمل و نقل تضمین می شود. با گذشت زمان، خودروها و زیرساخت از طریق بهبود فناورانه، پیشرفت چشمگیری داشته اند. اما تنها جزء ثابت این سیستم که به علت محدویت های انسانی در رانندگی هنوز پرخطر است، انسان می باشد. راه حل پیشنهادی دانشمندان برای حل این جزء نیز استفاده از ...  بیشتر

نوآوری
اولویت بندی ابزارهای مدیریت نوآوری بر پایه شاخصه های اقتصاد دانش محور: مدلAHP

علی محمد مندگاری بامکان؛ عادل آذر؛ علی رجب زاده قطری

دوره 13، شماره 25 ، خرداد 1394، ، صفحه 33-44

چکیده
  یکی از دشوارترین چالش های پیش روی مدیران امروزی در دنیای متمدن نوآور، مدیریت ابزارهای متنوعی است که موجب رقابت پذیری پایدار در حوزه های علم و فناوری و محیط های تجاری می شود. مدیریت مؤثر زمانی رخ خواهد داد که مجموعه ای گسترده از عناصر و فعالیت های سازمانی با صرف هزینه ها و زمان متعارف به صورت کاملا یکپارچه درآیند؛ این یکپارچگی مستلزم ...  بیشتر