مقاله علمی
مقدمه ای برکارآفرینی فناورانه در زیست فناوری
1. مقدمه ای برکارآفرینی فناورانه در زیست فناوری

عباسعلی احمدیان؛ حجت اله حاجی حسینی؛ محمد صادق برادران

دوره 10، شماره 20 ، زمستان 1391، صفحه 5-18

چکیده
  کارآفرینی فناورانه حوزه ای بین رشته ای و رو به رشد می باشد. در این تحقیق ایتدا نظریه های مرتبط با دو حوزه کارآفرینی و فناوری بررسی شده و سپس حوزه کار آفرینی فناورانه به تفصیل بررسی شده است. همچنین مدلی ...  بیشتر
مقاله علمی
نوآوری در آکومولاتور گازی با به کارگیری نوآوری نظام یافته
2. نوآوری در آکومولاتور گازی با به کارگیری نوآوری نظام یافته

غلامرضا بزرگمهر

دوره 10، شماره 20 ، زمستان 1391، صفحه 19-26

چکیده
  توسعه فناوری عمدتا بستگی به خلاقیت طراحان محصول یا فناوری دارد. از آنجا که فرصت‌های جدید برای توسعه فناوری نوین باید توسط متخصصان مورد بررسی قرارگیرد؛ لذا خلق ایده‌های نوآورانه برای توسعه فناوری و ...  بیشتر
مقاله علمی
ارتقا فرآیند تولید بدنه خودرو با استفاده از تکنولوژی اندازه گیری درز و ناهمسطحی
3. ارتقا فرآیند تولید بدنه خودرو با استفاده از تکنولوژی اندازه گیری درز و ناهمسطحی

سید محمد طباطبایی قمی؛ آرش سردشتی؛ اصغر ناصری

دوره 10، شماره 20 ، زمستان 1391، صفحه 27-34

چکیده
  در این مقاله به فناوری اندازه‌گیری درز و ناهمسطحی در بدنه خودرو پرداخته شده است که نقش مهمی در ارتقای کیفیت محصول خروجی از خط تولید صنایع خودرو دارد. پس از پرداختن به زیربنای علمی و فنی فناوری مورد بحث، ...  بیشتر
مقاله علمی
اندازه گیری و سنجش عملکرد تجاری سازی تحقیقات در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی (مطالعه موردی: کشور نروژ)
4. اندازه گیری و سنجش عملکرد تجاری سازی تحقیقات در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی (مطالعه موردی: کشور نروژ)

لطف اله فروزنده دهکردی؛ زین العابدین رحمانی؛ علی اکبر جوکار؛ حسین عباسی

دوره 10، شماره 20 ، زمستان 1391، صفحه 35-48

چکیده
  با افزایش اهمیت تجاری‌سازی و کاربردی نمودن تحقیقات، تلاش‌های چشمگیری برای تجاری‌سازی تحقیقات در دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی در حال انجام است. از این‌رو، ارزیابی فعالیت‌های تجاری‌سازی و شناسایی ...  بیشتر
مقاله علمی
تبیین لزوم توسعه الگوهای مدیریت راهبردی پژوهش و فناوری
5. تبیین لزوم توسعه الگوهای مدیریت راهبردی پژوهش و فناوری

رضا بندریان؛ مهدی بندریان؛ محسن ابراهیمی

دوره 10، شماره 20 ، زمستان 1391، صفحه 49-60

چکیده
  یکی از ویژگی‌های بارز فرایند توسعه دانش بنیان در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، ظهور و رشد سازمان‌های پژوهش و فناوری است. براین اساس انتظار می‌رود نقش و جایگاه سازمان‌های پژوهش و فناوری ...  بیشتر
مقاله علمی
تدوین استراتژی تکنولوژی در صنایع فولاد ایران (تحقیق موردی: شرکت ملی ذوب آهن)
6. تدوین استراتژی تکنولوژی در صنایع فولاد ایران (تحقیق موردی: شرکت ملی ذوب آهن)

عباس خمسه؛ محمدصادق مفتح

دوره 10، شماره 20 ، زمستان 1391، صفحه 61-71

چکیده
  در دنیای امروز صنایع باید همگام با تحولات تکنولوژی حرکت کنند ولازمه این حرکت داشتن استراتژی تکنولوژی مناسب است. انتخاب حوزه های جدید کسب وکار با توجه به توانمندی های صنایع از تصمیمات مهمی است که باید ...  بیشتر