تحقیق و توسعه
بررسی ارتباط شبکه های اجتماعی، روابط فن آوری و کارآمدی محافظ اطلاعات با عملکرد پروژه های تحقیق و توسعه (مورد مطالعه: شرکت توسعه یک مپنا)

مهدی نصراللهی؛ محمد رضا فتحی؛ محمد کیابخشی

دوره 17، شماره 36 ، مرداد 1398، ، صفحه 49-58

چکیده
  امروزه توسعه شبکه های اجتماعی بسیاری از ابعاد زندگی را مورد تأثیر قرار داده است بنابراین مطالعه در مورد شبکه های اجتماعی می تواند در بسیاری از موارد به کسب و کارها کمک کند. از طرفی تحقیق و توسعه امر مهمی در شرکت ها و بویژه شرکت مورد مطالعه می باشد. این پژوهش با توجه به اهمیت دو موضوع شبکه های اجتماعی و تحقیق و توسعه به بررسی ارتباط شبکه ...  بیشتر

ارائه مدل توانمندسازهای نوآوری تکنولوژیک در صنایع کوچک و متوسط با بکارگیری روش مدل سازی ساختاری- تفسیری

محمد کریمی زارچی؛ محمد رضا فتحی؛ سمانه رئیسی نافچی

دوره 17، شماره 36 ، مرداد 1398، ، صفحه 73-82

چکیده
  صنایع کوچک و متوسط، محل اصلی رشد و توسعه، کارآفرینی، اشتغال، نوآوری و ریسک پذیری هستند. یکی از راهکارهای اساسی به منظور ارتقای قدرت رقابت پذیری این صنایع، تلاش در جهت بهبود وضعیت نوآوری تکنولوژیک می باشد. بنابراین، با توجه به ویژگی های خاص این صنایع، به منظور موفقیت در بهبود نوآوری تکنولوژیک، شناسایی و ارتقای وضعیت توانمندسازها می ...  بیشتر

کارآفرینی
بررسی عوامل موثر بر انتخاب استراتژی همکاری بین برند ها (شرکت های نهادینه شده) و استارت آپ ها: مطالعه موردی استارت آپ های پارک علم و فن آوری قزوین

مهدی نصراللهی؛ محمد رضا فتحی؛ فریبا شش پری

دوره 17، شماره 35 ، فروردین 1398، ، صفحه 63-72

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر انتخاب استراتژی همکاری بین استارت آپ ها و برند ها می باشد. مدیران و کارشناسان شرکت های دانش بنیان فعال در پارک علم و فن آوری قزوین و نیز برخی از برندهای فعال در شهرک های صنعتی قزوین، به عنوان جامعه آماری این تحقیق در نظر گرفته شده است. با توجه به جدول مورگان تعداد نمونه مورد نیاز 80 نفر بدست آمده است. ...  بیشتر