مقاله علمی-پژوهشی
پایش اثربخشی اقدامات تبلیغاتی کسب و کار بر اساس مدل AIDA(مورد مطالعه: شرکت کرمان موتور در سال های 1397 تا 1400)

رضا محمد کاظمی؛ عارف گلیوری

دوره 21، شماره 52 ، تیر 1402، صفحه 3-10

چکیده
  تبلیغات در دوران معاصر از اهمیت زیادی برخوردار است و در این میان، تبلیغات بازرگانی به ویژه پس از رشد گسترده فناوری ارتباطات و تولید رسانه های جدید، جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است و به عنوان یکی از استراتژی های بازاریابی تاثیری شگرف بر رفتار مصرف کنندگان و چگونگی انتخاب آن ها دارد. لذا محققان در تحقیقات خود تلاش می کنند تا ...  بیشتر

مقاله علمی-پژوهشی
مدیریت منابع انسانی هوشمند: تبیین الزامات و بسترهای فناوری محور در شرکت های دانش بنیان

عباسعلی رستگار؛ سید عباس ابراهیمی؛ محسن شفیعی؛ بهاره کلاهی

دوره 21، شماره 52 ، تیر 1402، صفحه 13-24

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، تببین الزامات و بسترهای مدیریت منابع انسانی هوشمند با رویکرد تحول دیجیتال می باشد. با توجه به گسترش کارکردهای فناوری های تحول آفرین در کسب و کارها و رشد اقدامات دانشی، ضرورت تبیین و طراحی یک مدل از مولفه های بسترساز در سیستم های مدیریت منابع انسانی شرکت های دانش بنیان نقش بسزائی در تعالی و زبدگی آنها ایفا می کند. این ...  بیشتر

مقاله علمی-پژوهشی
معرفی "فناوری های پایه" به عنوان مفهومی نو در ادبیات مدیریت فناوری: تحلیل مفهوم

نوید ورقائی؛ محمد عزیزی؛ حمیدرضا یزدانی

دوره 21، شماره 52 ، تیر 1402، صفحه 25-40

چکیده
  استفاده از ادبیات گذشته فناوری برای فهم آینده فناوری کافی به نظر نمی رسد از اینرو همراه با تغییرات پرشتاب فناوری مفاهیم آن نیز نیاز به تکامل دارد؛ با توجه به اهمیت فناوری های پایه و ویژگی های منحصر به فرد آن، این فناوری ها به عنوان یک مساله با اهمیت مورد بررسی قرار گرفته اند. این مطالعه با هدف تحلیل مفهوم فناوری های پایه، رسیدن به یک ...  بیشتر

مقاله علمی-پژوهشی
الگوی سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی با رویکرد فین‌تک در نظام بانکی کشور

شیوا مجیدی خامنه؛ علی داوری؛ امیر محمدزاده

دوره 21، شماره 52 ، تیر 1402، صفحه 41-62

چکیده
  در سال‌های اخیر شاهد افزایش توجه به موضوع فین تک و سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی در سراسر جهان بوده‌ایم. موج جدید فین تک توسط سرمایه‌گذاران خطرپذیر هدایت می‌شود و تنها از طریق سرمایه‌گذاری‌هایی توسط انکوباسیون در پروژه‌های داخلی صورت نمی‌گیرند. مطالعه حاضر از نظر هدف و جمع‌آوری داده‌ها ترکیبی کاربردی و اکتشافی است. در بخش کیفی ...  بیشتر

مقاله علمی-پژوهشی
تحلیل و بررسی شیوه کنترل و حکمرانی سرمایه‌گذاران خطرپذیر برای شرکت‌های نوآفرین از طریق ساز و کارهای خلق ارزش غیرمالی

میلاد همایونی زاده؛ سروش قاضی نوری؛ نسرین ذوالفقارخانی

دوره 21، شماره 52 ، تیر 1402، صفحه 63-80

چکیده
  سرمایه‌گذاران خطرپذیر در تعامل با شرکت‌های نوآفرین خود نقشی فراتر از تامین‌کننده منابع مالی برای این شرکت‌ها به عهده دارند و برای آن‌ها ارزش خلق می‌کنند. تحقیق حاضر با روش مطالعه موردی، به بررسی شش سرمایه‌گذاری خطرپذیر انجام شده در بازه زمانی (1393 تا 1400) از طریق 23 مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با افراد فعال در سرمایه‌گذاری خطرپذیر ...  بیشتر

مقاله علمی-پژوهشی
ارائه الگوی گذار فناورانه به نسل چهارم انقلاب صنعتی در صنعت خودرو

روح اله ارجمندی؛ محمد رضا فتحی؛ منوچهر منطقی؛ میثم شهبازی

دوره 21، شماره 52 ، تیر 1402، صفحه 80-96

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف سنتز ادبیات گسترده در مورد گذار فناورانه به نسل چهارم انقلاب صنعتی صورت گرفته تا چارچوب جامع و یکپارچه‌ای از صنعت 4.0 را در قالب پارادایم صنعت خودرو ارائه نماید. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی است و با روش کیفی فراترکیب یا سنتز پژوهی انجام‌شده است. جامعه آماری، کلیه مطالعات انجام‌شده در بازه زمانی 2017 تا مارس 2022 می‌باشد، ...  بیشتر