مقاله علمی
فرصت‌ها، چالش‌ها و روندهای جهانی فناوری تنظیم‌گری: مرور نظام مند مبانی نظری

مرتضی اصغرنیا؛ آرمان احمدی زاد؛ علیرضا ترابی

دوره 20، شماره 48 ، تیر 1401، صفحه 3-16

چکیده
  فناوری تنظیم‌گری، مفهومی نوظهور است که در سال‌های اخیر انقلاب بزرگی در حوزه ارائه خدمات مالی ایجاد نموده است، به طوری که در حال حاضر بسیاری از سازمان‌ها و نهادهای مالی در سطح جهان به دنبال ایجاد هماهنگی و بهره‌گیری از آن هستند. امروزه تعداد قابل توجهی از کسب و کارهای نوپا در زمینه فناوری تنظیم‌گری در دنیا متولد شده‌اند که از فناوری‌های ...  بیشتر

مقاله علمی
تاثیر آلودگی هوا و عوامل زیست محیطی بر عملکرد مالی شرکتهای صنعتی

علی لعل بار؛ محسن حسنی؛ الهه فلاحی

دوره 20، شماره 48 ، تیر 1401، صفحه 17-34

چکیده
  هدف تحقیق، بررسی تاثیر آلودگی هوا و عوامل زیست محیطی بر عملکرد مالی شرکتها بوده است. قلمرو مکانی ، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق ‌بهادار تهران و قلمرو زمانی، سالهای 1393 تا 1397 بوده است. در این تحقیق، آلودگی هوا وعوامل زیست محیطی، متغیرمستقل و عملکرد مالی شرکتهای بورسی و فرابورسی ‌متغیر وابسته در نظر گرفته شد. تحقیق حاضر در زمره ...  بیشتر

مقاله علمی
بررسی تاثیر هوش تجاری بر موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری با استفاده از متغیر میانجی مدیریت دانش (موردمطالعه: صنعت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران)

نسرین اخگری؛ مهران کشتکار هرانکی؛ محمود احمدی شریف

دوره 20، شماره 48 ، تیر 1401، صفحه 35-52

چکیده
  زمینه: مدیریت ارتباط با مشتری، یک فرآیند چرخشی از تعامل سازمان با مشتریان خود می‌باشد که شامل تولید، جمع‌آوری و تجزیه‌وتحلیل داده‌های مشتری و به‌کارگیری نتایج برای ارتقاء خدمات باشد. سازمان ها به بهره گیری از هوش تجاری، این داده ها را به صورت مستمر جمع آوری کرده و با استفاده از مدیریت دانش، تحلیل نموده و در فرآیند تصمیم گیری و تصمیم ...  بیشتر

مقاله علمی
چگونگی شکل گیری قابلیت های فناورانه در بنگاه ها مورد کاوی شرکت های زیست دارو

محمد جعفری

دوره 20، شماره 48 ، تیر 1401، صفحه 53-62

چکیده
  توسعه قابلیت‌های جدید یک فرآیند پیچیده است که شامل یادگیری مداوم فناوری و دانش سازمانی است. درگذشته محققان مدل سلسله مراتب یادگیری را برای توضیح توانایی توسعه شرکت‌های کشورهای در حال توسعه پیشنهاد دادند. ضمن آنکه پیشنهاد شد که این شرکتها بر اساس توانایی‌های تولیدی مربوط به یک پایگاه دانش ساده ، به رقابت بپردازند.ایده‌های سفت و ...  بیشتر

مقاله علمی
تاثیر فناوری اطلاعات و نوآوری بر عملکرد با میانجی گری کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی: بانک سرمایه)

محمد مهدی دوالی؛ سیدرضا رضوی؛ رسول معصوم زاده جوزدانی

دوره 20، شماره 48 ، تیر 1401، صفحه 63-76

چکیده
  در دهه اخیر موضوع فناوری اطلاعات و نوآوری بر عملکرد جزء اولویت های سازمان ها قرار گرفته، همچنین کارآفرینی سازمانی عاملی است که می تواند در این بین کمک مؤثری در راستای بهبود تاثیر فناوری اطلاعات و نوآوری بر عملکرد سازمان داشته باشد. هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و نوآوری بر عملکرد با میانجی گری کارآفرینی سازمانی ...  بیشتر

مقاله علمی
تکنولوژی حمل‏ و نقل هوشمند؛ راهبرد مواجهه با چالش‏های اساسی این بخش

رضا پویا؛ مهرنوش بسته نگار؛ آرزو مکرمی

دوره 20، شماره 48 ، تیر 1401، صفحه 77-94

چکیده
  در دنیای امروز حمل‏ و نقل، زیرساختی موثر در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهاست. در این فرایند، نقش سیستم‌های حمل‌ونقل در بهینه‌سازی هزینه‌ها و زمان سفر، سرعت جابجایی، ایمنی و سطح خدمات ارائه‌شده، غیرقابل‌ انکار است و هر کشوری برای اعتلای توان اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و سیاسی خود نیازمند شبکه گسترده و قابل اعتماد حمل‌ونقل است.در ...  بیشتر